Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Stanice Brod

Sst. Brod - obsah

V následujících článcích najdete postup stavby a fotografie ze stavby skryté stanice Brod, a to v pořadí odspoda nahoru (tj. nejstarší článek je nejvíce dole). Tato složka obsahuje tyto články:
- Sst. Brod - Dokončení - elektrické obvody (2019)
- Sst. Brod - Dokončení pokládky kolejí (2018)
- Sst. Brod - Pokládka kolejí (2016-2017)
- Sst. Brod - Hrubá stavba (2011)
- Sst. Brod - Koncepce

sst. Brod - Dokončení - elektrické práce (2019)

V prosinci roku 2018 jsme již na předvánočním setkání provozovali tři koleje ve stanici Brod. Tehdy se jednalo o testovací provoz přestavníků MTB. Takže nám ani moc nevadilo, že jsme zprovoznili jen tři koleje. Přestavníky se v ostrém provozu osvědčili a tak jsme na jaře 2019 pokračovali ve zprovozňování této skryté stanice. Dokončili jsme definitivní položení dvou trochu problematických výhybek, udělali jsme definitivní zapojení všech kolejových obvodů na průjezdné části této stanice.

sst. Brod - Dokončení, elektrické práce a ovládání (2018)

V roce 2018 je již pokládka kolejí v Brodě na průjezdném nádraží prakticky ukončena. Nyní se pracuje na kolejových obvodech a návrzích desek plošných spojů pro ovládání výhybek. Pak bychom chtěli začít zapojovat kolejové okruhy a potom výhybky. Dále pak začne také výroba ovládacího pultu. Bude také potřeba udělat vyšší nohy pod stanici, viz druhý obrázek.

Sst. Brod - Pokládka kolejí (2016 - 2017)

Začátkem května 2016 jsem se dostal se stavbou dvoukolejné trati Tr01 až na hranici skryté stanice Brod. Tam jsem začal revizí plánu stanice pro pokládku výhybek. V něm jsem zrušil překřížení obou kolejových spojek hlavních kolejí a protáhnul jsem jednu z nich tak, aby pokračovala ze stanice na krátkou výtažnou kolej vedle trati, takže z této výtažné koleje je vjezd na všechny staniční koleje. Toto uspořádání sice poněkud zkrátí délku staničních kolejí, ale výrazně urychlí objíždění hnacích vozidel a tím i obracení vlaků ve stanici.

Sst. Brod - hrubá stavba (2011)

V tomto článku vám přinášíme pohled na hrubou stavbu skryté stanice Brod ve fotografiích s komentářem (zkratka sst. znamená skrytá stanice). Sst. Brod je na konci roku 2011 zatím hotova ve hrubé stavbě (tj. rámy kolejiště, jejich přesné spojení, nohy). Bude to stanice snadno rozebíratelná, která bude většinu času složená a bude se používat jen při větších akcích, kdy bude potřeba vlakotvorná stanice zásobující hlavní trať dostatečným množstvím vlaků v čase. Při takových akcích se žst. Brod spolu s tratí Tr01 postaví na nohy a zprovozní se.

Skrytá stanice Brod - koncepce

Naše pomyslná hlavní dvoukolejná trať (ze které ve Světlé odbočuje lokálka) začíná ve skryté stanici Brod. Tato skrytá stanice simuluje skutečnou stanici Havlíčkův Brod (a celou přilehlou hlavní trať) a v našem pojetí je vlakotvorná. Stanice Brod je skrytá, což v našem pojetí znamená, že je sice normálně viditelná, není skrytá pod terénem, ale jsou v ní jen koleje a není vymodelovaná. Stanice bude za provozu umístěna mimo pracovnu KŽM a ke zbytku kolejiště bude připojena přes chodbu cca sedmimetrovou dvoukolejnou tratí.

Syndikovat obsah