Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Sst. Brod - Pokládka kolejí (2016 - 2017)

Začátkem května 2016 jsem se dostal se stavbou dvoukolejné trati Tr01 až na hranici skryté stanice Brod. Tam jsem začal revizí plánu stanice pro pokládku výhybek. V něm jsem zrušil překřížení obou kolejových spojek hlavních kolejí a protáhnul jsem jednu z nich tak, aby pokračovala ze stanice na krátkou výtažnou kolej vedle trati, takže z této výtažné koleje je vjezd na všechny staniční koleje. Toto uspořádání sice poněkud zkrátí délku staničních kolejí, ale výrazně urychlí objíždění hnacích vozidel a tím i obracení vlaků ve stanici.

Časový průběh prací byl následující. Na přechodném obloukovém dílu a na prvním dílu stanice od Světlé byly koleje položeny na jaře a začátkem léta 2016. Koncem roku 2016 jsem položil koleje na druhém dílu stanice. Na dalších dvou dílech jsem pracoval v létě roku 2017 a dokončil pokládku 6 dopravních kolejí pro příjem a vypravování vlaků.

Snímky u tohoto článku ukazují postup pokládky kolejí ve stanici.