Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Sst. Brod - obsah

V následujících článcích najdete postup stavby a fotografie ze stavby skryté stanice Brod, a to v pořadí odspoda nahoru (tj. nejstarší článek je nejvíce dole). Tato složka obsahuje tyto články:
- Sst. Brod - Dokončení - elektrické obvody (2019)
- Sst. Brod - Dokončení pokládky kolejí (2018)
- Sst. Brod - Pokládka kolejí (2016-2017)
- Sst. Brod - Hrubá stavba (2011)
- Sst. Brod - Koncepce

Vysvětlení:
Zkratka sst. znamená skrytou stanici. Pojem skrytá stanice má tak trochu dvojí význam. První význam je takový, že se jedná o stanici v dolním patru kolejiště, nebo za zástěnou, kde není (na rozdíl od zbytku kolejiště) vidět. Druhý význam je vlastně podobný, i když nemusí být pravda, že není skrytá stanice za provozu vidět. Jde o stanici, která podporuje provoz zbytku kolejiště, ale která se nemodeluje do detailu a nebo vůbec. Takto se tento pojem vžil mezi modeláři modulové železnice a my jej také v tomto významu používáme.