Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Sst. Brod - hrubá stavba (2011)

V tomto článku vám přinášíme pohled na hrubou stavbu skryté stanice Brod ve fotografiích s komentářem (zkratka sst. znamená skrytá stanice). Sst. Brod je na konci roku 2011 zatím hotova ve hrubé stavbě (tj. rámy kolejiště, jejich přesné spojení, nohy). Bude to stanice snadno rozebíratelná, která bude většinu času složená a bude se používat jen při větších akcích, kdy bude potřeba vlakotvorná stanice zásobující hlavní trať dostatečným množstvím vlaků v čase. Při takových akcích se žst. Brod spolu s tratí Tr01 postaví na nohy a zprovozní se.

V roce 2011, současně se stavbou trati Tr01 (Brod - Světlá) jsem na této stanici udělal hrubou stavbu rámů, montáž nohou pro postavení těchto dílů do provozní polohy, a na několika dílech již také spojení na přesné kovové čepy a pouzdra. Ještě nás čekají tyto práce:
- pokládka kolejí, montáž výhybek, elektrické zapojení, řídicí pult, a další. K těmto pracím se vrátíme až po dodělání alespoň základů modelování a ovládání ve stanicích Světlá a Ledeč.

Fotografie sice zachycují jen stavbu jednoho dílu z celkového počtu 8, ale myslím si, že i ten jeden díl názorně ukazuje, jak se stavěly i díly ostatní. Další fotografie ukazují návaznost sst. Brod na trať Tr01 (Brod - Světlá).