Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 01 - Modelářské a dokončovací práce (r.2016 - 2018)

Modelářské práce na traťových dílech trati Tr01 (Brod - Světlá) uvedené v tomto článku začaly na jaře 2016, a skončí až někdy v létě 2018 až dosáhneme stanice Brod. Elektrické zapojení těchto traťových dílů proběhlo v prosinci 2016 a je již hotové. Proto je uvedeno v článku před tímto článkem. Nyní se vraťme k tématu tohoto článku, tj. k modelářským a dokončovacím pracím na těchto traťových dílech.

Ještě před koncem školního roku, v červnu 2016 jsme postupně s chlapci nařezali a nalepili polystyren, jako podklad pod zárubní zdivo kolem trati na dva traťové oblouky a také tam kde dosud nebyl na malých dílech (u Světlé a mezi oblouky).
Pak Matouš Havel odlil ze sádry zdivo (tvarované do oblouku), nařezal je, zabrousil a během léta je nalepil na místo.

Po zahájení školního roku 2016/17 se Matouš opět ke své práci vrátil. Dokončil barvení zdiva, což celkem obnášelo asi 3 až 5 nátěrů. I když poslední barvení bych zrovna nátěrem neoznačil. Jednalo se o drobné úpravy, nabarvení jednotlivých kamenů zdiva apod. Dále se Matouš věnoval modelování propustku na malém rovném dílu trati vloženém mezi oblouky (prosinec 2016 až leden 2017).

Zatravnění pak probíhalo poměrně pomalu, a to tak, jak Matouš Havel stíhal, v průběhu roku 2017. Je třeba si uvědomit, že té krajinotvorbě věnoval dost úsilí, trávu flokoval (tj. nanášel elektrostaticky) a aby to trochu vypadalo, tak dělal každou část tuším na čtyřikrát, na pětkrát - různé délky, různé barvy. Nejprve podsypal jemný štěrk, v podstatě hlínu, pak nadělal "ďubky" lepidla a flokoval první vrstvu. Ne že by to nešlo celkově udělat rychleji, ale já jsem ho moc nehonil, protože . Také jsme přes léto stáli kvůli objednávce "chlupů" na flokovoání. Na modelování této části se podíleli zejména Matouš Havel a Bohumil Daníček, ale i další kluci. Před koncem roku 2017 byla rozdělaná práce hotová a já začal připravovat další dva rovné díly z této trati.

Během února 2018 jsem udělal spodní výztuhu na jednom rovném dílu a seshora jsem vyřezal boky kolem trati pro propustek, aby trať byla trochu vzhledově pestřejší. Dále jsem na tyto dva díly nalepil polystyren jako základ krajiny. Dělal jsem to sám, abych to trochu urychlil. Modelářské práce samozřejmě již nechám na kluky. Nyní mohou hoši začít se stavbou propustku, zdiva, trochy skal pro zpestření vzhledu. Následovat bude opět zaštěrkování, podsyp hlínou a nakonec elektrostatické zatravnění. Na tyto práce počítám především s Matoušem Havlem. Já budu ve volných chvílích pokračovat na posledním dílu, který tedy vlastně patří již do skryté stanice Brod (protože je na něm první výhybka), ale ještě na něm bude také kousek krajiny, která musí navazovat na trať. Jedná se o tvarově atypický díl, tzv. "dveřovník", který je umístěn mezi futry dveří na chodbě. S modelováním krajiny ve skryté stanici se nepočítá, viz samostatný článek sst. Brod.

Na článku se zatím ještě pracuje...

A.T. 05.3.2017