Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Stanice Světlá

Stanice Světlá je odbočnou stanicí s průběžnou dvoukolejnou hlavní tratí Havlíčkův Brod - Kolín s odbočením lokálky do Ledče. Náš model této stanice je modelován volně na námět skutečné stanice Světlá nad Sázavou. Zatímco ledečské zhlaví je víceméně podle skutečnosti, jen mírně zkrácené, museli jsme stanici z prostorových důvodů jednak výrazně zkrátit ze 14 metrů na necelých 7 metrů a navíc ještě "ohnout" kolem zdí pracovny KŽM a brodské zhlaví dost upravit. Ve zbylém prostoru za stolem a skříňkou vedoucích jsme ale mohli za Brodským zhlaví vyprojektovat díky tomu malé lokomotivní depo, více viz plánek stanice Světlá.

Jednotlivé části stanice Světlá jsme začali vyrábět už v srpnu 2009, až po nastěhování do nové pracovny KŽM a v hrubé stavbě byly hotové do konce roku 2009. Vzhledem k prostorovým a dalším problémům však další práce na delší dobu pak zamrzly. Mimo jiné i proto, že kolem stanice jsme se v té době pohybovali s těžkým nářadím jako jsou truhlářské svěrky, hned u stanice byla kolmá bruska a probíhaly tam hrubé a prašné práce. Pokládka kolejí ve Světlé tak začala až po ukončení hrubých truhlářských prací v pracovně KŽM a po výstavbě stanice Ledeč a trati Světlá - Ledeč.

V současné době (tj. prosinec 2017) jsou již dávno v celé stanici Světlá položeny všechny staniční koleje, na zhlavích jsou položeny a fungují všechny výhybky včetně křižovatkových, kromě dvojité kolejové spojky s překřížením na vlkanečském zhlaví (kterou postupně sami stavíme (Zdeněk Valter). Proto dosud provozujeme 5 staničních kolejí (K3, K5, K7, K9 a K11) včetně ovládání výhybek, tedy skupinu kolejí přístupnou přímo z lokálky Světlá - Ledeč. Všechny staniční koleje jsou již dávno zaštěrkovány. Zbývá tedy postavit kolejovou spojku mezi kolejemi K1 a K2, zprovoznit koleje K1, K2, K4, K6 s příslušnými výhybkami a dodělat model staniční budovy, skladiště, další modelové detaily a dořešit finální verzi ovládání stanice.

A.T. - 29.12.2017