Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Žst. Světlá - stavba rámů (r.2009-2011)

Zde zdokumentovaná etapa výstavby zahrnuje stavby rámů, nohou a korkového podkladu pod koleje ve stanici Světlá. I když nemáme fotografie stavby všech částí této velké stanice, myslím si, že ty fotografie, které zde jsou, ilustrují metody stavby velmi dobře. Posuďte sami. Fotografie dokládají prakticky všechny pracovní postupy...

Námět modelu
Náš model stanice Světlá je volným zpracováním námětu podle skutečně existující stanice (Světlá nad Sázavou). Její pravé zhlaví (ve skutečnosti severozápadní), kde z hlavní trati na Kolín odbočuje lokálka směrem na Ledeč, jsme zpracovali prakticky podle skutečnosti.
Levé zhlaví (ve skutečnosti jihovýchodní - směr Havl. Brod) jsme naopak podřídili potřebám našeho klubu a jeho modelové zpracování je proto velmi volné. V místech, kde je ve skutečné stanici dodnes ještě krytá vlečková kolej původně zřízená pro stáčení mazutu do blízké sklárny, jsme v modelu vytvořili prostor pro menší lokomotivní depo. Celá stanice musela být délkově výrazně zkrácena, protože při dodržení délkového měřítka by byla mezi krajními výhybkami dlouhá přes 14 metrů!!! V našem provedení má Světlá "jen" asi 6 a půl metru a staniční koleje jsme museli "ohnout" do oblouku.