Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Žst. Světlá - obsah složky a námět modelu

V následujících článcích najdete postup stavby a fotografie ze stavby skryté stanice Světlá, a to v pořadí odspoda nahoru (tj. nejstarší článek je nejvíce dole). Tato složka obsahuje tyto články:

- Žst. Světlá - Další dokončovací práce (2017)
- Žst. Světlá - Dokončovací práce (2016)
- Žst. Světlá - Zaštěrkování kolejí
- Žst. Světlá - Pokládka kolejí (2012-14)
- Žst. Světlá - Stavba rámů (2009-2011)

Vysvětlivky:
Zkratka žst. znamená železniční stanici. Je to běžně užívaná zkratka, kterou nepoužívají jen železniční modeláři, ale je např. v různých mapách a pod.

Zhlaví je část stanice, kde se traťové koleje rozvětvují pomocí výhybek do kolejí staničních.

Námět a model
Náš model žst. Světlá vychází z námětu skutečné stanice Světlá nad Sázavou, která leží na hlavní dvoukolejné trati mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Proto je i na našem modelu tato stanice napojena na dvoukolejnou trať. Kromě toho ale (a to podle skutečnosti) z této stanice odbočuje místní trať Světlá - Ledeč - Zruč - Kácov - Ledečko - Čerčany - Vrané - Praha, známá též jako Posázavský Pacifik. Ten byl již modelován řadou modelářů, ale málokdo si vybral jeho horní konec ve Světlé, tak jako my.
Náš model žst. Světlá má Ledečkské zhlaví (rozuměj výhybky na straně do Ledče) uspořádané podle skutečnosti, má i stejný počet kolejí jako ve skutečnosti. Délka stanice musela ale být významě redukována (na 6,5 metru), protože v měřítku H0 by měla podle skutečnosti měřit (mezi krajními výhybkami) 14 metrů!!! Tato redukce sice zasáhla do modelu, ale naštěstí odpovídá délce námi provozovaných vlaků.
Stanici jsem při projektování musel podle stěn místnosti ohnout. Brodské zhlaví jsem musel při projektování upravit. Toto zhlaví je kvůli následujícímu traťovému oblouku (směrem na Brod) dále od zdi. Tento prostor jsem využil pro umístění lokomotivního depa, které ve skutečnosti ve Světlé není. Depo jsem proto projektoval čistě podle modelářská fantazie. Projektoval jsem jej však podle námětů skutečné železnice, a nikoliv podle jedné skutečné předlohy.