Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Žst. Světlá - zaštěrkování a modelování detailů - (2014 - 2015)

Zde najdete fotografie drobných modelářských prací ve stanici Světlá:
- výroba svahu mezi stanicí a depem
- posypy nástupišť ve stanici
- vlepení křižovatkových výhybek do ledečského zhlaví
Tak, a to je všechno.