Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Návody

Postup stavby kolejiště, souhrnný popis

Na článku se zatím pracuje...

Jak napovídá již sám název, tento článek vyjmenovává a popisuje kroky, které je nutné učinit při stavbě modelového kolejiště. Samozřejmě je potřeba mít předem projekt, podle kterého budeme stavět. Čím více máme zkušeností, tím méně detailní projekt potřebujeme. A naopak, čím méně máme zkušeností, tím více potřebujeme v projektů detailů, ale tím obtížněji je budeme vymýšlet. Tento článek však neřeší zhotovení projektu kolejiště, protože to je samostatná poměrně náročná disciplína. Proto jsem sestavil průvodce tím, co všechno je potřeba při stavbě kolejiště zajistit. Detaily pak najdete na tomto webu v jednotlivých následujících článcích.

Popisuji zde sice náš způsob výstavby velkého kolejiště v KŽM Praha 4 od stavby rámů kolejiště, přes výrobu spojovacích pouzder a čepů pro spojení jednotlivých rámů, až po stavbu traťových těles, pokládku kolejiva a jeho elektrické zapojování, ale i pro domácí kolejiště většinu zde popisovaných věcí budete muset řešit.

Výroba rámů kolejiště

Na článku se zatím pracuje...

Jak napovídá sám název, v tomto článku se budeme věnovat stavbě rámů kolejiště. Nejprve popíšeme požadavky na rámy, trochu se zastavíme u tuhosti rámů a zmíníme, kdy je nutné dělit kolejiště do více rámů. Potom probereme samotnou stavbu rámů ze dřeva. Zmíníme také stavbu rámů z kovu. Pokud budete dělat kolejiště z více rámů, přečtětě si také samostatný článek "Spojení rámů kolejiště...".

Spojení rámů kolejiště pomocí přesných čepů a pouzder

Na co potřebujeme přesná pouzdra a čepy
Pokud je kolejiště nutné sestavit z více rámů, je nutné nějak vyřešit jejich spojování tak, aby koleje na spojích přesně pasovaly proti sobě. K tomu používáme přesná ocelová pouzdra a čepy. Tento článek popisuje stručně jejich výrobu a montáž.

Pokládka kolejí na připravený podklad

Na článku se zatím pracuje...

V tomto článku popisujeme pokládku kolejí, ale před tím i způsob zhotovení a vyrovnání kolejové nebo staniční pláně před pokládkou kolejí.

Práce s formami a speciální sádrou od firmy Langmesser-Modelwelt

V nadpisu jmenovaná firma vyrábí kvalitní a modelově pěkné formy ze speciálního silikonu, který je téměř věčný (má velmi vysoký počet odlitků z formy před skončením její životnosti). Navíc jsou odlitky z forem modelářsky velmi pěkné. Pro kvalitní a pevné odlitky dodává firma Langmesser i speciální sádru. Popis jejích vlastností i způsobu přípravy najdete dále v textu.

Firma Langmesser nabízí následující typy silikonových forem:

Výroba listnatých stromů

V našem kroužku používáme různé výrobní postupy. Pro výrobu listnatých stromů jsem před léty vyzkoušel a zavedl výrobu listnatých stromů, kde kostra stromu je zkroucená ze svazku tenkých drátů (tzv. licny).

Matouš Havel (který je v našem KŽM již od počátku) si tuto technologii výroby velmi dobře osvojil a postupně i některé její části upravil. Nyní zde přinášíme jeho popis tohoto postupu:

Úpravy přestavníků výhybek před montáží

Pro přestavování výhybek používáme výborné robustní motorické přestavníky Tortoise se dvěma přepínacími kontakty. Připojení vodičů na přestavník je však pájením na okraj desky plošných spojů. Proto tyto přestavníky ještě vybavujeme konektorem, aby se usnadnila montáž i případná demontáž přestavníku při poruše, úpravách kolejiště apod. Sejmutím konektoru lze také připojit testovací zařízení a ověřit chod přestavníku bez demontáže, nebo simulovat různé stavy při odlaďování chyb v programu zabezpečovacího systému stanice a pod.

Výhybky - vyměření, montáž stavebnic a pokládání výhybek

Pro ilustraci postupu montáže výhybek ze stavebnic a jejich pokládání zde uvádáme následující text a fotodokumentaci. Fotografie jsou na konci článku.

Zachytili jsme pro vás pokládku výhybky v odbočce do lokomotivního depa na brodském zhlaví ve stanici Světlá, kde se pokládalo do již položeného kolejiště zhlaví. Jak vidíte, zdaleka nejde jen o položení a přilepení výhybky, ale o důkladný a dosti zdlouhavý postup.

Syndikovat obsah