Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Návody

Práce s formami a speciální sádrou od firmy Langmesser-Modelwelt

V nadpisu jmenovaná firma vyrábí kvalitní a modelově pěkné formy ze speciálního silikonu, který je téměř věčný (má velmi vysoký počet odlitků z formy před skončením její životnosti). Navíc jsou odlitky z forem modelářsky velmi pěkné. Pro kvalitní a pevné odlitky dodává firma Langmesser i speciální sádru. Popis jejích vlastností i způsobu přípravy najdete dále v textu.

Firma Langmesser nabízí následující typy silikonových forem:

Výroba listnatých stromů

V našem kroužku používáme různé výrobní postupy. Pro výrobu listnatých stromů jsem před léty vyzkoušel a zavedl výrobu listnatých stromů, kde kostra stromu je zkroucená ze svazku tenkých drátů (tzv. licny).

Matouš Havel (který je v našem KŽM již od počátku) si tuto technologii výroby velmi dobře osvojil a postupně i některé její části upravil. Nyní zde přinášíme jeho popis tohoto postupu:

Úpravy přestavníků výhybek před montáží

Pro přestavování výhybek používáme výborné robustní motorické přestavníky Tortoise se dvěma přepínacími kontakty. Připojení vodičů na přestavník je však pájením na okraj desky plošných spojů. Proto tyto přestavníky ještě vybavujeme konektorem, aby se usnadnila montáž i případná demontáž přestavníku při poruše, úpravách kolejiště apod. Sejmutím konektoru lze také připojit testovací zařízení a ověřit chod přestavníku bez demontáže, nebo simulovat různé stavy při odlaďování chyb v programu zabezpečovacího systému stanice a pod.

Výhybky - vyměření, montáž stavebnic a pokládání výhybek

Pro ilustraci postupu montáže výhybek ze stavebnic a jejich pokládání zde uvádáme následující text a fotodokumentaci. Fotografie jsou na konci článku.

Zachytili jsme pro vás pokládku výhybky v odbočce do lokomotivního depa na brodském zhlaví ve stanici Světlá, kde se pokládalo do již položeného kolejiště zhlaví. Jak vidíte, zdaleka nejde jen o položení a přilepení výhybky, ale o důkladný a dosti zdlouhavý postup.

Syndikovat obsah