Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Úpravy přestavníků výhybek před montáží

Pro přestavování výhybek používáme výborné robustní motorické přestavníky Tortoise se dvěma přepínacími kontakty. Připojení vodičů na přestavník je však pájením na okraj desky plošných spojů. Proto tyto přestavníky ještě vybavujeme konektorem, aby se usnadnila montáž i případná demontáž přestavníku při poruše, úpravách kolejiště apod. Sejmutím konektoru lze také připojit testovací zařízení a ověřit chod přestavníku bez demontáže, nebo simulovat různé stavy při odlaďování chyb v programu zabezpečovacího systému stanice a pod.

Úprava přestavníku je poměrně snadná, je nutné převrtat otvory v plošném spoji, na půměr 1,6 až 1,7 mm, nasadit konektor a zapájet (cca 20 minut práce na jeden přestavník). Jedinou záludností této úpravy je to, že díry v plošném spoji, které udělal výrobce, nejsou přesně v jedné linii, ale cik-cak. Takže se při převrtávání na větší půměr musí mírně táhnout do strany. To je je jediná komplikace. S tou si však běžně zručný modelář snadno poradí.