Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Nářadí a materiál

Drobný modelářský materiál - poznámky

Na setkáních klubu Zababov člověk na modulech kolegů potkává různé pěkné předměty, ať již vyrobené vlastnoručně nebo koupené jako drobný modelářský materiál. Právě tomuto tématu se v tomto článku chci věnovat, protože jsou dostupné na webu jejich dodavatelů, ale jejich dohledání většině lidí (i mě) působí problémy. Tak jsem se kolegů ptal: Odkud máš tohle a tamto... a tak tímto způsobem vzniknul tento článek.

Telegrafní sloupy - firma JM Detail

Přehled používaných lepidel

V tomto článku jsou poznámky a odkazy na lepidla, která používáme my v našem KŽM nebo se je chystáme používat. Jde o tato lepidla:
- disperzní lepidla
- epoxidová lepidla
- vteřinová lepidla
- stále lepící lepidla
- lepidla ve spreji

Lepidla
V této části popíšeme lepidla, která nejvíce používáme v našem KŽM.

Disperzní lepidla

Kolejivo - základní údaje

Pojem kolejivo je jistě každému zřejmý již svým názvem. Pokusme se však tento pojem vymezit přesněji. Do této skupiny modelářského materiálu patří všechny druhy kolejí (přímé, obloukové, flexi), ale také výhybky (obyčejné, obloukové, křižovatkové), křižovatky a kolejové splítky (kolej pro více než jeden rozchod), dále u ručně montovaných kolejí sem patří kolejnicové pruty a pražcové podloží, ať již pro pražce dřevěné, ocelové nebo betonové. Dále sem patří drobné kolejivo (tj. upevňovadla) pro individuální stavbu kolejí na vlastní dřevěné pražce a speciálních výhybkových spojení.

Výhybky - Elektrické přestavníky výhybek

V tomto článku se trochu zamyslíme nad výběrem vhodných přestavníků pro výhybky se zaměřením na přestavníky motorické.

Nejprve všeobecný přehled:

Syndikovat obsah