Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Výroba listnatých stromů

V našem kroužku používáme různé výrobní postupy. Pro výrobu listnatých stromů jsem před léty vyzkoušel a zavedl výrobu listnatých stromů, kde kostra stromu je zkroucená ze svazku tenkých drátů (tzv. licny).

Matouš Havel (který je v našem KŽM již od počátku) si tuto technologii výroby velmi dobře osvojil a postupně i některé její části upravil. Nyní zde přinášíme jeho popis tohoto postupu: