Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

sst. Brod - Dokončení - elektrické práce (2019)

V prosinci roku 2018 jsme již na předvánočním setkání provozovali tři koleje ve stanici Brod. Tehdy se jednalo o testovací provoz přestavníků MTB. Takže nám ani moc nevadilo, že jsme zprovoznili jen tři koleje. Přestavníky se v ostrém provozu osvědčili a tak jsme na jaře 2019 pokračovali ve zprovozňování této skryté stanice. Dokončili jsme definitivní položení dvou trochu problematických výhybek, udělali jsme definitivní zapojení všech kolejových obvodů na průjezdné části této stanice. Když jsme vyřešili zapojení kolejových obvodů, udělali jsme propojení segmentů stanice konektory pro trakční napájení (celkem pro napájení ze 4 samostatných zdrojů). To proto, aby se v této stanici mohly pohybovat lokomotivy v libovolném počtu bez omezení. Dále jsme zapojili výhybky a provizorní ovládací pult. Tím má stanice v provozu všech šest kolejí, a také obě zhlaví. Takže se po příjezdu do stanice může objíždět vlak lokomotivou a můžou se zde i řadit vlaky. Víc jsme od této skryté stanice ani nechtěli. V červnu 2019 byla již stanice v provozu na našem provozním setkání před koncem školního roku.

Ještě na vysvětlenou, co se míní průjezdnou části stanice. Je zjevné, že zatím skrytou stanici Brod provozujeme jako koncovou. A ještě to tak několik let bude. Ale v pokračování této stanice časem budou ještě odstavné koleje pro odstavování a řazení vlaků. Tyto rámy (segmenty) jsou již dávno vyrobeny a jsou také již na svých místech, ale odstavné koleje pod okny v nejbližší době neplánujeme pokládat, protože na těchto segmentech stanice jsou skladovány různé věci (jako žolíky pro připojení stanice Ledeč na modulovou železnici, segmenty průjezdné části stanice Brod a další). Proto se na této části kolejiště bude pokračovat teprve tehdy, až vyřešíme skladování zmíněných dílů. Proto také tuto část stanice v našich zápisech normálně ani nezmiňujeme.

Článek zatím není zatím dokončen, ještě jej doplním obrázky.