Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Návěstidla a návěsti

***Návěsti a návěstidla ČSD a ČD - základní pojmy

Úvod a trocha historie
Nejprve si vysvětlíme základní používané pojmy, tak jak je budeme v našem dalším textu používat a jak je potřeba je chápat. Těm, kdo do problematiky návěstních předpisů teprve pronikají, doporučuji důkladné seznámení se základními pojmy. Důležité je zejména přesné pochopení pojmu hlavní návěstidlo a jeho rozlišení od ostatních návěstidel, rozlišení pojmu vlak od posunujícího dílu, atd.

***Mechanická návěstidla ČSD a ČD a jejich návěsti

Těm, kdo se v této problematice dosud zcela neorientují, doporučuji před studiem tohoto článku nejprve nastudovat kapitolu "Návěsti a návěstidla ČSD a ČD - základní pojmy", a zejména pak tyto pojmy:
- hlavní návěstidla
- předvěsti
- zábrzdná vzdálenost

Chcete číst dál? Klikněte na nadpis článku.

***Světelná návěstidla ČSD a ČD a jejich návěsti

Těm, kdo se v této problematice dosud zcela neorientují, doporučuji nejprve nastudovat kapitolu "Návěsti a návěstidla ČSD a ČD - základní pojmy", a zejména pak pojmy:
- hlavní návěstidlo,
- zábrzdná vzdálenost,
- předvěst,
- seřaďovací návěstidlo.

Vznik a zavádění světelných návěstidel u ČSD
Jak víme z předchozího textu, mechanická návěstidla měla také tzv. noční znaky, což byly vlastně první světelné návěsti (viz předchozí článek Mechanická návěstidla a jejich návěsti). Od nich byl již jen krok ke skutečným světelným návěstidlům.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

+++Návěsti před vjezdovými nebo oddílovými návěstidly

Tento článek popisuje uspořádání návěstidel před vjezdem do stanice a před hlavními návěstidly na trati. Doporučuji čtenáři méně zběhlému v této problematice, aby si přečetl úvodní kapitolu, kde jsou definovány základní pojmy, které zde používáme. Jak jsem napsal v úvodní kapitole, musí být předvěst umístěna před hlavním návěstidlem na zábrzdnou vzdálenost.

+++Autoblok

Autoblok (viz obrázek č. 3)

+++Návěsti omezující traťovou rychlost

Návěstidla pro tvalé omezení traťové rychlosti
Každá trať má již od svého návrhu (projektu) stanovenou maximální (nejvyšší) rychlost pojíždění. Na trati jsou však místa, kde musí být rychlost trvale snížena, např. v obloucích. Trať je tak rozdělena na úseky s různou maximální traťovou rychlostí, návěstěnou pomocí rychlostníků.

+++Návěsti označující místa na trati

Na článku se zatím pracuje...

Syndikovat obsah