Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Železniční stanice

***Dopravny, stanice, a základní pojmy

Všichni asi víme, co je železniční stanice. Obecnější (nadřazený) pojem je ale dopravna. Co to je?
Dopravna - vysvětlení pojmu
Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků mezi dopravnami. Dopravny jsou buď s kolejovým rozvětvením nebo bez kolejového rozvětvení. Zastávky, nákladiště a kolejové spojky na širé trati (nejsou-li používány jako odbočky) se za dopravny nepovažují.

Druhy dopraven:
- s kolejovým rozvětvením: železniční stanice, výhybny, odbočky,

Syndikovat obsah