Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

3D tisk

K našemu 3D tisku včetně našeho vlastního návrhu předloh jsme byli donuceni absencí různých modelů a jejich částí na našem trhu v takové podobě, v jaké je potřebujeme. Zejména nám chyběly modely světelných návěstidel, které by šlo snadno a rychle vytáhnout z kolejiště a odpojit od napájení pomocí konektoru, který by nehyzdil modelový vzhled návěstidla. Taková návěstidla na našem trhu chybí. Samozřejmě máme úloh pro 3D tisk mnohem více...

Celé naše 3D tisknutí začalo tak, že jsem si koupil k vánocům 3D strunovou tiskárnu od Průši a v lednu 2023 jsem ji donesl do pracovny našich kroužků. Chtěl jsem se pomalu seznamovat s 3D tiskem a pomalu navrhovat jednotlivé díly, které potřebujeme. Ani jsem netušil, co tím všechno rozpoutám. Na návrhy dílů se okamžitě vrhnul můj kolega (druhý vedoucí KŽM) Zdeněk Valter a já jsem mu dával předlohy nakreslené tužkou na kus papíru. Začali jsme držákem optického reflexního čidla pro obvod automatického přepínání polarity kolejí na mostě točny. Tato akce se podařila a pak jsem navrhnul, že bychom mohli 3D tiskem vyrábět sokly návěstidel, které jsme do té doby vyráběli na soustruhu a na fréze a výroba se ani pořádně nerozjela. S pomocí 3D tisku jsme měli první vzorky během pár dní. Brzy jsem ale odhalili nedostatky 3D tisku pomocí strunové (FLM) tiskárny. Povrch těchto výtisků není hladký. Zdeněk si proto koupil malou rezinovou 3D tiskárnu a začal tisknout na ní. Tisk z rezinové tiskárny má pěkný hladký povrch, strunovou tiskárnu lze použít na různé konstrukční díly, u kterých není tolik důležitý vzhled povrch. My jsme ovšem tiskli na strunové tiskárně i mostní konstrukce (kamenných i ocelových mostů) a výsledek není až tak špatný.

Z čisté radosti nad osvojením této pro nás nové technologie potom začala série různých výrobků pomocí 3D tisku:
- držák optického reflexního čidla pro automatické přepínání polarity točny (na strunové tiskárně),
- první pokusy o tisk soklů a podzemní části návěstidel (na strunové tiskárně),
- betonové roury různých velikostí, jako náklady do vozů (na strunové tiskárně, později na rezinové),
- betonové stropí panely, jako náklady do vozů (na rezinové tiskárně),
- sokly pro návěstidla s lepším vzhledem (na rezinové tiskárně),
- most s plnostěným nosníkem na naší vlečku (na strunové tiskárně),
- trpasličí návěstidlo (na rezinové tiskárně),

Je třeba si uvědomit, že ke zvládnutí 3D tisku nějakého objektu je potřeba mít jeho výkres. Ve většině případů si takový výkres musíme vytvořit sami. Dále je potřeba vytvořit 3D model pomocí nějakého software, nejlépe typu CAD. Nám vyhovuje program Fusion. Dále je potřeba model vytvořený v CADovém programu přenést pomocí sliceru dané tiskárny na date pro tisk. Přitom je potřeba také určit opěry objektu pro tisk. Potom je potřeba při prvním tisku ověřit řadu věcí, a to zejména, zda se objekt při tisku nedeformuje, zda jsou jeho celkové rozměry vyhovující, stejně jako rozměry některých detailů, jako např. rozměry vnitřních dutin nebo tloušťky stěn a podobně. Teprve potom je možné tisknout na čisto a v požadovaném počtu kusů. Je to technologie úžasná, ale náročná na zvládnutí.

©A.T. - 2.5.2023, poslední revize 26.5.2023