Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

2023-2024 - Staniční budova ve Světlé

Tento článek popisuje stavbu modelu staniční budovy ve Světlé včetně historie vzniku a stavebních úprav skutečné budovy. Tento projekt vzniká na základě týmové spolupráce několika lidí z našeho kroužku (nakreslení výkresů, vypálení stěn laserem z překližky, 3D tisk oken, říms a bosáží, barvení vytisknutých dílů, finální montáž budovy). Článek budu postupně tvořit a upravovat podle průběhu stavby této budovy.

Na článku se zatím pracuje...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

V říjnu 2023 jsme začali s vlastní návrhem a stavbou staniční budovy. Proč tak pozdě? Zkoušeli jsme různé výrobce stavebnic z kartonu vypalovaného laserem, zda by pro nás vyrobili stavebnici budovy pro stanici Světlá. Potíž je v tom, že tato budova je na celých českých drahách pouze jedna. Proto se výrobci stavebnic modelů drážních budov obávají, že by tato budova byla obtížně prodejná a proto se k výrobě stavebnice této budovy stavějí všichni čeští výrobci stavebnic odmítavě. Oslovili jsme postupně firmy Igra Model, KB model a další, ale více méně vždy se stejným výsledkem. Vždy to skončilo slibem, že by někdy mohli stavebnici pro nás vyrobit, ale to "někdy" se nikdy nekonalo. A proto jsme se museli do stavby modelu této budovy nakonec pustit sami. Ostatně nebude to první model budovy, který jsme postavili z ruky sami. Již jsme postavili modely budov skladiště, záchodků a budovy traťmistra v Ledči, upravili jsme stavebnici vodárny v Ledči. S těmito zkušenostmi se již můžeme pustit do stavby tak velké budovy jako je staniční budova ve Světlé (délka přes 40 cm). Musíme si stavebnici této budovy vlastně vyrobit sami. Toho se ujal náš starší člen Vojta Chalupa, který se pustil do návrhu dílů této budovy v CADu. Detaily z návrhu a stavby tohoto modelu najdete dále v článku.

Historie nádraží ve Světlé nad Sázavou
Světlá nad Sázavou leží na trati č. 230 Havlíčkův Brod - Kolín. Tato stanice je součástí bývalé Rakouské severozápadní dráhy (Vídeň - Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod - Kolín - Nymburk - Lysá nad Labem - Děčín) s řadou odboček (do Pardubic, Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Jičína, Prahy, Mezilesí a dalších měst). Tato velká stavba rozlehlé sítě drah probíhala v letech 1869 - 1875.
Budovy pro celou bývalou Rakouskou severozápadní dráhu, na které leží také Světlá nad Sázavou, navrhoval jako typové (tzn. opakovatelné) projekty architekt Carl Schlimp. Řada z nich se opakovala v různých městech, a řada z nich byla během provozu přestavěna. To je případ i staniční budovy ve Světlé nad Sázavou. Tuto budovu Carl Schlimp navrhnul jako typový projekt III.a, který byl ale nakonec použit pouze ve Světlé. Část Rakouské severozápadní dráhy, trať Havlíčkův Brod - Golčův Jeníkov byla uvedena do provozu koncem roku 1870. O více než třicet let později byla dána do provozu odbočka místní posázavské dráhy Světlá - Čerčany (v září 1903). K tomuto účelu byla budova navržená Schlimpem rozšířena v podstatě na dvojnásobnou délku. V roce 1903 však již tento významný architekt (Carl Schlimp) nežil, zemřel roku 1901 ve Vídni (narodil se roku 1834 ve Veleticích u Žatce).

Pořízení výchozích výkresů budovy a plánování stavby modelu
Jak jsem již napsal, Vojta Chalupa se rozhodl, že nakreslí (na počítači) návrh staniční budovy pro stanici Světlá a s našimi chlapci v kroužku pokročilých tuto budovu postaví. Archiv správy Českých drah nám poskytnul výkresy budovy, ale nebyly to původní výkresy z doby Rakouska-Uherska, nýbrž elektronické výkresy budovy pořízené při digitalizaci výkresů. Bohužel, obsahují celou řadu chyb: chybné sklony střech, chybné umístění asi třetiny otvorů pro okna a dveře. Takže jsme museli tyto vady opravovat, což jsem nakonec zvládli. Náš úmysl byl od počátku takový, že budova bude mít základ a stěny z překližky silné 3 mm, která bude polepena papírovým cihlovým zdivem. K tomu jsme chtěli použít cihlové zdivo od firmy Noch pro H0, katalogové číslo 56610, jenže se ukázalo, že jeho cihly jsou zhruba 2x větší, než by odpovídalo měřítku 1:87 a nepasovalo by na bosáže "kamenného" zdiva. Proto jsme zvolili cihlové zdivo pro velikost N (katalog. číslo 56910), které rozměrově vyhovuje. Kamenné prvky jako okenní a dveřní rámy, stejně jako všechny části fasády jako římsy a bosáže (nárožní "kameny") vytiskneme 3D tiskem. Tedy Vojta nakreslí a Zdeněk vytiskne.

Nakreslení výkresů pro stavbu modelu staniční budovy
Tyto výkresy vytvářel Vojta podle výkresů originálu budovy dodaných archivem Správy železnic. Koncem roku 2023 vznikly první výkresy v CADu pro vypálení překližkových stěn laserem. Vojta dal stěny vypálit z překližky. Začátkem roku 2024 se postupně tvořily další výkresy pro 3D tisk bosáží, říms a rámů oken a dveří. Nešlo to úplně jednoduše, okna jsem museli dělat podle fotografií, navíc jsme například nikde nemohli dohledat fotografii detailu dveří budovy, takže jsme si je museli navrhnout sami podle mé paměti (podle stavu ze sedmdesátých let 20. století). Doufám, že si pamatuji alespoň přibližně dobře.

Vlastní stavba modelu staniční budovy ve Světlé
Montáž budovy prováděli Vojta Chalupa a Jakub Kopkan. Začátkem roku 2024 Kuba slepil skelet stěn budovy z překližky. Jak jsem již napsal výše, teprve při montáži kostry budovy jsme objevili chyby ve výkresech archivu Správy železnic, které jsme vůbec nepředpokládali. Přišli jsme na ně až při náhodné kontrole podle fotografií budovy, kdy se mi nezdálo, umístění jednoho okna. Důkladnou kontrolou jsme zjistili celou řadu chyb. Prostě to při digitalizaci podkladů pořádně odflákli. Museli jsme narýsovat na stěny budovy nové umístění otvorů pro okna a vyřezat a dopilovat nové umístění. Zvětšené otvory oken bylo nutno dolepit pomocí modelářských latí (2x3mm nebo dokonce 3x3 mm) na správnou velikost. Později Kuba polepil přízemní část budovy cihlovým zdivem Noch 56910. Po dodání 3D výtisků říms proběhlo jejich začištění od otřepů, nastříkání bílou matovou barvou a nalepení na fasádu budovy. Potom jsme začali s opracováním, barvením nalepováním kamenné podezdívky.

Potom přijde na řadu nalepení cihlového zdiva na první patro modelu budovy, montáž špaletových oken a dveří a jejich vlepení do otvorů ve stěnách budovy, na konec se nabarví a osadí horní římsy, potom se vyrobí, nabarví a přilepí dřevěná obezdívka podkroví, vlepí se tam okna. Ve vhodném čase budu muset udělat instalaci elektrického osvětlení budovy. Bude to třeba udělat co nejpozději, abychom neulomili přívodní kabel, ale tak brzy, aby nám nevadila okna v prvním patře při vlepování stropů se svítidly. Potom přijde na řadu střecha a komíny a nakonec montáž budovy do kolejiště a úprava terénu kolem budovy.

Na článku se zatím pracuje...

© A.T. 21.10.2023, poslední revize článku ....