Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/22 - 06/24 Stavba modelu rotundy v depu Světlá

V tomto článku popíšu stavbu modelu rotundy v lokomotivním depu Světlá. Ve světlé nad Sázavou však žádné depo není a nikdy nebylo. Co nás tedy vedlo k tomuto kroku, se dočtete v tomto článku.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Stavba modelu rotundy pro lokomotivní depo ve Světlé
Jak jsem již zmínil v úvodu, ve stanici Světlá nad Sázavou (podle které model naší stanice Světlá stavíme) žádné depo není. My jsme ho do našeho modelu umístili jen proto, abychom využili místo na našem modelu. Tento prostor vzniknul tak, že jsme kvůli velkému poloměru kolejí oblouku směrem do předsíně na stanici Brod museli koleje zhlaví stanice Světlá posunout dále od stěny. Do takto vzniklého místa jsme později umístili model depa s točnou.
Proto jsem v lednu 2022 koupil stavebnici od firmy Rezinové modely, která je vyrobená podle c.k. reálií a dodnes takové rotundy jsou na řadě míst (Praha Vršovice, Čerčany, Benešov a dalších - pochopitelně s různým počtem stání). Stavbu rotundy ze stavebnice později převzal do své péče Bohouš Daníček, ale musel ji v řadě ohledů upravit:
- prodloužení stání pro dlouhé lokomotivy,
- úprava půdorysu budovy podle úhlů odbočení kolejí z točny (Fleischmann),
- zúžení rozměrů dílny, aby se vešla mezi paprsky točny,
- z toho plynoucí změny rozměrů většiny stěn a střech,
- vybavení dílny stroji a dílenským nábytkem,
- vybavení rotundy osvětlením

V podstatě z původní stavebnice vznikla stavebnice nová. Musíme si uvědomit, že tato budova je nejrozsáhlejší stavbou na našem kolejišti a navíc s nepravidelnou geometrií, takže se každá změna půdorysu dosti obtížně vyměřuje, navíc ještě v návaznosti na koleje točny. Bohouš do konce roku 2022 rozestavěl rozměrově upravenou dílenskou část rotundy (tak aby se vešla mezi koleje točny), ale do vyměřování základů stání lokomotiv a prohlížecích jam na kolejišti se nijak nehrnul. Tato práce byla navíc ztížena tím, že kolejiště není pro tyto práce dobře přístupné.

Proto jsem se do přesného vyměřování na kolejišti pustil až tehdy, kdy byla hotová (alespoň nahrubo) stavba dílenské části rotundy a kdy jsem mohl tuto část kolejiště povytáhnout ze své obvyklé polohy. To nastalo v létě 2023, kdy jsem během letních prací vyměřil a vyřezal do základů kolejiště otvory pro prohlížecí jámy, upravil jsem úhly podlah rotundy podle točny a podlahy jsem nalepil na základ kolejiště. Potom jsem položil a přilepil koleje do všech stání v rotundě včetně prohlížecích jam. Také jsem provedl instalaci osvětlení dílenské části rotundy.

Všechny ostatní práce provádí postupně Bohouš Daníček. Řadu prací na našich fotografiích neuvidíte prostě proto, že jsme je nezdokumentovali, částečně také proto, že jsou po udělání neviditelné nebo obtížně rozeznatelné, např. elektrické osvětlení uvnitř rotundy, vnitřní zařízení dílenské části rotundy, tvorba nových zdí při úpravách stavebnice, jejich nátěry, atd. Osvětlení rotundy bude viditelné, až po jeho zapojení do ovládacího panelu a připojení ke zdroji proudu.

Postupně doplníme další fotografie.

Na článku se pracuje...

© A.T. - 23.6.2022, doplněny fotografie 4.4.2024