Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Leden - březen / 2019 - Co jsme dělali v prvním čtrtletí

Během prvního čtvrtletí 2019 jsme s mladšími žáky pokračovali ve cvičných pracích. Jednak to byla malá dioramata (viz obrázek), jednak vyráběli z papíru model malého plnostěnného mostního nosníku (obrázek hotového nosníku ještě doplním). Naši pokročilí modeláři mají daleko širší záběr, a to od výroby nákladů pro vozy, přes různá dioramata s budovami, až po programování mikropočítačů, viz obrázky dole. Já jsem s kluky pracoval také na dlážděné silnici k nádražní budově v Ledči, nyní jsme konečně sehnali vhodnou barvu na nátěr dlažby (Heki 6601) a použili jej (Bohouš Daníček). Vypadá to dobře, ještě musíme řídkou světlou barvou, která zateče do spár, naznačit písek. Kromě toho Bohouš samostatně pracuje na přestavbě a dokončení vodárny v Ledči z laserované stavebnice (KB Model), kde v Ledči je ve skutečnosti přístavba vodárny oproti normálii širší, obrázek snad doplním. Matouš Havel (náš asistent) vyrábí do Ledče nádražní záchodky (malá zděná budova), opět podle skutečné předlohy.

My dva vedoucí (já a Zdeněk) jsme kromě toho připravili staronovou verzi trakčního napaječe SPAX (podle verze z roku 2009), včetně desky plošných spojů, kterou nám pomohl znovu navrhnout s námi spolupracující Štěpán Hušek. Zdeněk ji nyní osazuje součástkami a bude ji zkoušet, viz obrázek dole. Naše verze má trochu upravenou signalizaci zkratu. Po dokončení zkoušek plánujeme těchto SPAXů postupně vyrobit asi šestnáct až dvacet kusů pro napájení všech oddělených trakčních obvodů kolejiště. Rozdělení trakčního napájení na dílčí obvody je výhodné jednak kvůli lepšímu jištění lokomotiv (menší zkratové proudy) a také kvůli snadnější lokalizaci zkratů, kterým se při provozu nelze zcela vyhnout.

Kromě toho se mi podařilo dodělat dva velké resty z dob minulých. Prvním z nich bylo doplnit chybějící dvojitou kolejovou spojku s překřížením na čáslavském zhlaví stanice Světlá. Problém je v tom, že ji jednak nikdo ve velikosti H0 pro kolejivo s výškou koleje Code 83 (tj. 2,1 mm) nikdo nedělá, natož pak s roztečí kolejí 55 mm (tj. podle skutečných 4,75 mm), a s úhlem odbočení výhybek 9 až 10 stupňů, tj. s úhlem křížení 18 až 20 stupňů. S těmito parametry se to nedá sehnat, jedině jako stavebnice. Ale bez přípravků nedám dohromady správnou geometrii křžížení, která je velmi důležitá. To jsme zkoušeli a nedařilo se.
Tak jsem z nouze koupil křižovatku Fleischmann 6162 (Code 100), jedinou na trhu s úhlem křížení 18 stupňů a obestavil jsem ji výhybkami Tillig Elite (Code 83). Stavbu jsem dělal na prkénku mimo kolejiště a stále kontroloval geometrii. Při stavbě jsem neustále testoval průjezdnost přes srdcovky výhybek, kde se stýká křižovatka s výhybkami. A světě div se ono to nakonec funguje, jak se zdá. Všechna vozidla s koly NEM 311 i RP25 při zkouškách různými rychlostmi projela. Tak jsem tuto sestavu vestavěl do kolejiště (opět s neustálou kontrolu geometrie) a nakonec ji Honza Kaštánek zaštěrkoval, viz obrázky ze stavby této výhybkové sestavy. Ještě budu muset vyřešit elektroniku přepínání napájení jednotlivých obvodů srdcovkových úseků a bude to hotové.

Dalším naším dlouhodobým restem, nad kterým snad již také postupně vítězíme, je naprogramování a oživení driveru pro ovládání multiplexeru a demultiplexeru pro rozmnožení vstupů a výstupů (dále jen I/O) na malém řídicím systému SAIA PCD1, kterým chceme ovládat stanici Světlá. V tom nás podpořil programátor pan Petr Langpaul. Ve Světlé bude malý automat SAIA (pro maximálně 64 I/O) muset obsloužit něco kolem 600 I/O!!! Jen na výhybky bude ve Světlé potřeba cca 140 I/O a na návěstidla přes 120 výstupů, další I/O se spotřebují na tlačítka a kontrolky na ovládacím pultu reléovky, kterou bude tento řídící systém emulovat, další I/O padnou na vstupy od čidel obsazení kolejí, atd. O tom napíšu podrobněji někdy příště.

Za finanční sponzorský dar tímto děkujeme firmě KB Model, jmenovitě panu Karlu Bartákovi, který nám jej poskytnul. Za něj nakoupíme materiál pro stavbu budov a dlažby skládkových ploch v Ledči a ve Světlé. Ještě jednou děkujeme.

Na závěr ještě naše novoroční předsevzetí:
V roce 2019 bychom chtěli dokončit dlážděnou silnici ve stanici Ledeč, fixovat staniční budovu na plánované místo, vyrobit další budovy (skladiště, vodárnu a záchodky) podle podkladů ze skutečné stanice, začít s pokládkou panelů na skládkovou plochu a celkově dokončit stanici Ledeč, včetně zatravnění ploch, kde to ještě chybí.

Dále bych chtěl také zhotovit potřebné trakční napáječe SPAX (zesilovače signálu DCC), ve stanici Brod osadit výhybkové přestavníky, zhotovit ovládací pult pro tuto stanici a ještě řadu dalších věcí. Uvidíme, co z toho všeho kdy dokážeme udělat a které další věci.

© A.T. 30.3.2019