Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16. - 17.12.2023 - Předvánoční provozní setkání KŽM

Vážení rodiče a členové našeho KŽM,
oznamuji vám, že na sobotu a v neděli 16. a 17.12.2023 připravujeme předvánoční provozní setkání členů KŽM (pro členy našich kroužků železničních modelářů) s provozem celého modelového kolejiště. Tato akce je určena VÝHRADNĚ ČLENŮM našich kroužků železničních modelářů. VSTUP POUZE S PŘEZUTÍM !!!

Setkání se uskuteční ve třech skupinách:
1. skupina - sobota 16.12. - od 10 do 13 hodin
2. skupina - sobota 16.12. - od 14 do 17 hodin
3. skupina - neděle 17.12. - od 10 do 13 hodin -

Přihlášky - jedině písemně, viz příloha tohoto článku

VSTUPNÉ 50,- Kč

Zápisné do kroužků bohužel nepokrývá všechny náklady na provoz našich kroužků (zejména nákup modelových vozidel a rozšiřování kolejiště). Proto jsme kroužkem dotovaným a dotace jsou vždy závislé na možnostech donátora. Děkujeme za pochopení.

Byli jste osloveni e-mailem včetně přihlášky.
Vyplněnou přihlášku zašlete jako odpověd na můj e-mail nejpozději do 8.12.2023. Na přihlášky zaslané později nebude brán zřetel.
Potřebujeme od vás, abyste přihlášky vyplnili s uvedením skupiny, do které budete chtít vašeho syna zařadit, viz příloha, nejlépe do více skupin, abychom ho mohli zařadit do vhodné skupiny. Budeme se maximálně snažit vyhovět vašim preferencím. Pokud budete přihlášku odesílat e-mailem netrváme na podpisu.

V provozu budou tři stanice (Brod, Světlá, Ledeč) a kromě našich vozidel i zapůjčené lokomotivy a vozy z období 1965-1980 (kdy vrcholil a posléze končil praní provoz). Více o našem kolejišti naleznete na tomto webu ve složce Kronika a Fotogalerie.

Přihlášku dostanou rodiče členů KŽM v e-mailu spolu s pozvánkou a bude také v příloze tohoto článku.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66
ales.trdy12@gmail.com