Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

září - říjen / 2018

V září 2018 se opět rozběhly pravidelné schůzky kroužků. To samozřejmě znamenalo nejdříve po létě uklidit v pracovně KŽM a připravit start nového školního roku. Což se úspěšně podařilo. Ve školním roce 2018/19 máme opět 4 kroužky železničních modelářů (KŽM), z toho dva pro začátečníky a dva pro pokročilé. V září měl každý z uvedených kroužků dvě schůzky.

Kromě toho jsem pokračoval ve stavbě desky s boostery (zesilovači) SPAX pro napájení kolejí a obvodu pro signalizaci zkratů. Ta nám poslouží k rozlišení, kde přesně ke zkratu došlo. Zkratům na kolejích se nedá úplně vyhnout. Při jízdě do výhybky po hrotu nesprávným směrem (při tzv. říznutí výhybky) dojde ke zkratu vždy. Optickou i akustickou signalizaci zkratů používáme právě proto, abychom naučili chlapce větší pozornosti při provozu kolejiště. Po zavedení automatického zabezpečovacího systému pro řízení stanice Světlá sice výrazně ubude chyb ve stavění cesty pro vlaky i pro posun, ale ani tak se nedá zcela vyloučit říznutí výhybek při posunu a tedy úplně zabránit zkratům. To ukáže teprve praktický provoz.

V říjnu dorazily objednané transformátory pro napájení kolejových obvodů a tak jsem pokračoval v práci. Udělal jsem signalizační desku, hliníkový signalizační panel, namontoval jsem ji na předek desky z lamina, transformátory jsem namontoval na další desku z lamina, vydrátoval jsem jak desku se SPAXy, tak desku s transformátory a udělal propojovací kabel. Potom jsem přemístil dvě nohy pod žst. Světlá na vhodné místo. Do nohou jsem navrtal díry pro upevnění obou desek se zesilovači SPAX a s transformátory. Ty jsem namontoval na nohy v nových pozicích, viz fotografie u tohoto článku.
K úplnému dokončení této akce je potřeba upravit zapojení pod kolejištěm žst. Světlá. To je částečně připraveno, dále se přitom budou muset provést plánované opravy, např. vadný kontakt na výhybce mezi K7 a K9 na Ledečském zhlaví, apod. To nastane postupně ve volných chvílích mimo schůzky kroužku.

Kromě toho jsme s Bohoušem Daníčkem dělali pokládku dlažby ze sádrových odlitků z německých forem. Odlitky Bohouš připravil, nařezal, spasoval do potřebného oblouku silnice. Potom jsem společně odlitky důkladně namočili a řídkou sádrou přilepili k podkladu. Vzniklé nerovnosti přebrousíme a dlažbu opravíme opětovným vyrytím drážek.

© A.T. - 4.11.2018