Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Výrobci modelové železnice - vozidla

Zde uvádíme seznam hlavních výrobců a stručný popis jejich sortimentu. Seznam si neklade nároky na úplnost. Je toho totiž mnoho a není v našich silách zde uvést vše. Ale pro základní přehled by to snad mohlo stačit. Uvádíme zde jen firmy, které se při vývoji modelů dostaly na úroveň továrního zpracování modelů. Malosériové firmy zde neuvádíme. V dále uvedeném seznamu najdete jednak (pro nás) nejznámější evropské výrobce, dále pak nám známé české firmy.

Vývoj na našem trhu v posledních padesáti letech
V bývalém Československu jsme před rokem 1989 nakupovali levné modely železnic vyráběné v bývalé Německé demokratické republice (NDR). Tyto modely nebyly na dobu svého vzniku vůbec špatné, ale vývoj běžel na západě neúprosně dál. V době konce socializmu již byly některé modely morálně zastaralé. Zejména se jednalo o pohony (pojezdy) lokomotiv, o kvalitu kol lokomotiv i vozů a v neposlední řadě o uchycení spřáhel vozů. Je třeba si uvědomit, že výrobci modelové železnice ve východním Německu, od nichž jsme u nás převážně nakupovali, zažili několik tvrdých existenčních šoků. Jednak to byl pád socializmu a tím i cenové dopady na český trh (i trhy ostatních východních států) po sjednocení Německa a tím pádem skokový nárůst cen na zhruba deseti až dvacetinásobek (v důsledku kurzu marka-koruna). V důsledku toho ztratili východoněmečtí výrobci zaručená odbytiště v bývalých socialistických zemích. Jen pomalu po postupném růstu platů u nás se tento problém pomalu začal vytrácet. Je dobré si také uvědomit, že dnešní modely lokomotiv jsou napěchované elektronikou a jsou i po mechanické stránce úplně jiné úrovně než před rokem 1990. Dalším šokem byla tvrdá konkurence západních firem a nutnost investovat do modernizace výroby. Jen tohle málem výrobu modelů ve východním Německu srazilo na kolena. Na západě běžel vývoj dál a koncem osmdesátých let a začátkem let devadesátých se začalo s digitálním řízení modelových lokomotiv a tím pádem i s kvalitativně lepšími motory a lepší kvalitou pojezdů modelových vozidel, začalo se také s kinematikou krátkého spřáhla a i modelový vzhled šel nahoru. S tím vším se musely firmy vyrovnat a pochopitelně ceny na západě stoupaly (a i u nás došlo k ještě větší drahotě v tomto oboru). Navíc se na konci první dekády nového století přelila do Evropy americká hypotéční krize, lidé neměli dost peněz a v celé Evropě se ještě více zmenšil zájem o drahou modelovou železnici. V té době měli i zavedení západní výrobci (Roco, Fleischmann a další) velké finanční potíže. Převod části výroby modelů do Číny neřešil zdaleka všechny problémy, protože v Evropě chtěli stále prodávat zavedení výrobci a částečná výroba v cizí zemi, kontrola kvality a doprava přes půl zeměkoule také něco stojí. Nakonec to většina firem vyrábějících v Evropě modelovou železnici ustála, ovšem za cenu prodeje firem novým vlastníkům (např. Tillig koupil firmy BTTB, Pilz a další, i firma Piko má nového vlastníka), nebo řady fúzí (např. Roco-Fleischman). Zájem veřejnosti o modelovou železnici pomohly obnovit i masívní investice do skutečné železnice a její postupná modernizace, což opět přitáhlo nové fanoušky. Zájem o železnici a železniční modely se od té doby opět zvětšuje.

Dále uváděné modely vozidel nabízené jednotlivými firmami jsou především ve velikosti H0. Samozřejmě jde jen o příklady. Sortiment firem je pochopitelně většinou mnohem širší.

Piko
Firma Piko je na našem trhu dobře zavedená firma a u nás asi nejznámějším výrobcem modelů železničních vozidel, plechového kolejiva a příslušenství ve velikosti H0 a N z předrevoluční doby. Piko-vláček se stal v šedesátých a sedmdesátých létech na našem území pojmem. Piko je dnes typickým pokračovatelem výroby ze socialistického východního Německa (NDR). Kvalita modelů Piko v 60. a 70. létech 20. století nebyla na svou dobu vůbec špatná, modely se vyvážely i na "západ" a v západním Německu se prodávaly za stejné nominální ceny v západních markách jako byly ve východních markách. To svědčilo o úspěšném exportu. Modely Piko byly poměrně robustní, lokomotivy i vozy měly výdrž (některé staré nákladní vozy Piko mám dodnes). Bohužel velkou slabinou byla postupně stagnující kvalita, což se začalo projevovat zejména v osmdesátých letech 20. století, kdy vývoj na západě byl již dál. Piko začínalo zaostávat v konstrukci motorů a převodů. Piko v té době vyrábělo stále plechové kolejivo s jediným typem výhybky (obyčejná výhybka s úhlem odbočení 15°). Horším problémem firmy Piko byly i vady kvality, jako třeba zastaralé typy motorů, nebo šmajdavá kola u vozů i u lokomotiv. Kola vozů se dají snadno vyměnit, ale u lokomotiv je to horší, zejména u parních.
Pod firmou (spíše koncernem) Piko byly tenkrát skryty i další výrobci, např. Gützold (zejm. lokomotivy Sergej a další), dále firma Schicht, později Sachsen Modell (zejména rychlíkové vozy a některé další vozy) a firma Pilz (modelové profilové kolejivo včetně širokého sortimentu výhybek) a další výrobci. Výrobky všech uvedených firem byly tehdy zahrnuty v souhrnném katalogu Piko.
Po sjednocení Německa byla firma Piko po finančních otřesech nakonec zprivatizována a v současnosti snese srovnání s ostatními předními evropskými výrobci. Ze současných modelů bychom mohli doporučit například lokomotivu T669.0 - Čmelák (za velmi slušnou cenu), která se od roku 2013 objevuje na trhu v různých barevných mutacích, dále lokomotiva T679.1 (Sergej), Laminátka (T489.0), Plechovka (S499.02) a dále některé nákladní vozy ČSD (Z, R) a řada dalších modelů. Piko dodává i modelové kolejivo pod značkou Piko A Gleis.

TT Zeuke, později Berliner TT Bahnen
Dnes již neexistující východoněmecký výrobce modelů vozidel a plechového kolejiva ve velikosti TT. Po sjednocení Německa se firma Berliner TT Bahnen potýkala s velmi podobnými problémy jako firma Piko. Nakonec firmu Berliner TT Bahnen koupil Tillig.

Pilz
Firma Pilz vyráběla ve východním Německu jako jediná modelové kolejivo ve velikosti H0 včetně širokého sortimentu výhybek a ve velikosti TT modelové kolejivo, bohužel však bez výhybek. Modelové kolejivo bylo z plného profilu podobného skutečné kolejnici, tedy nikoliv plechové, jaké vyráběly firmy Piko a TT Zeuke. Kolejivo firmy Pilz bylo vyráběno i v metrových prutech s pražcovým podložím zvlášť a mezi moddeláři bylo velmi oblíbené, protože jste mohli koleje stavět z dlouhých kusů a řezat na míru. Po sjednocení Německa firmu Pilz koupil Tillig.

Tillig
Firma Tillig je dalším pokračovatelem několika firem z tehdejší NDR. Jednak šlo typického výrobce velikosti TT, a totiž firmy TT Zeuke (později Berliner TT Bahnen), od které Tillig převzal výrobu modelových vozidel ve velikosti TT. Dále šlo o firmu Schicht (později snad na chvíli Prefo Dresden?) s produkcí vozů H0 (zejména rychlíkové vozy řady Y, patrové vozy, ale i některé další). Dále pak pod firmu Tillig spadá výroba modelového profilového kolejiva velikostí H0 a TT (původně firma Pilz). Všichni tito výrobci mají dnes pokračování ve firmě Tillig. Tím si Tillig zajistil výrobu vozidel i modelového kolejiva jak ve velikosti TT, tak ve velikosti H0. Firma Tillig investovala velké peníze do modernizace výroby.
Co se týká současného sortimentu modelových vozidel Tillig ve velikosti H0, doporučujeme zejména rychlíkové vozy typu Y (v modelové délce!) v provedení ČSD i ČD a další vozy. Tillig dodává modelové kolejivo výborné kvality. Například kolejiště našeho kroužku je postaveno na kolejivu Tillig H0 Elite.

Roco
Jde o tradičního rakouského výrobce s velkým sortimentem rakouských, německých (kvůli velikosti trhu), ale i dalších modelových vozidel. S ohledem na fakt, že naše dráhy vznikaly za Rakouska a byly až do roku 1918 součástí rakouských drah, máme s Rakušany společnou část historického lokomotivního a vozového parku. Tato vozidla jezdila u nás až zhruba do druhé světové války, některé lokomotivy ještě déle. Toho samozřejmě Roco částečně využívá a tím pádem máme některé modely vozidel našich drah. Kromě celoevropsky platných modelů jako např. pára 555.0 (Němka), nebo moderní nákladní vozy Eas, můžeme v sortimetu Roco najít řadu vozidel, která jezdila v celé "východní" Evropě a tedy i u nás, např. T679.1 - Sergej, vozy Y a další. Ale i parního hrbouna (375.0), který u nás jezdil do r. 1955.
Dále se firma Roco v posledních několika letech pustila i do výroby modelů typicky ryze českých vozidel, která vznikla až po druhé světové válce: (T478.3 - Brejlovec, T478.1 - Zamračená, nyní i T669.0 - Čmelák a další).
Firma Roco vyrábí ve velmi slušné standardní kvalitě za relativně přijatelnou cenu. Navíc je řada náhradních dílů (zejména u lokomotiv) shodných, což je výhodné při údržbě vozidel. Proto máme v našem KŽM máme od firmy Roco řadu vozidel.
Škoda jen, že firma Roco dosud nezahrnula do svého programu klasické parní lokomotivy rakouského původu jako 434.0, 434.1, 354.1, 354.7, 524.0, které se všechny začaly vyrábět ještě za Rakouska.
V posledních letech došlo ke spojení firmy Fleischmann s firmou Roco a později ke specializaci firmy Fleischmann na výrobu modelové velikosti N, zatímco firma Roco dál dělá jen ve velikosti H0. Velikost TT ze svého programu firma Roco úplně vypustila i když se v poslední době k této velikosti opět vrací. V roce 2023 koupila firmu Kühn s její produkcí právě ve velikosti TT.

Fleischmann
Firma Fleischmann je zavedenou německou firmou s velkou tradicí a s tradičně vysokou kvalitou mechanické části pohonu lokomotiv. Fleischmann dělal dlouhá léta lokomotivy na střídavý systém (a pokud vím dodnes dělá), ale již pár desítek let dělá i verze stejnosměrné. Vysoká kvalita modelů Fleischmann je bohužel vykoupena i vyšší cenou. V poslední době je však kvalita předních evropských výrobců poměrně vyrovnaná.
Z modelů této firmy stojí za zmínku plošinové vozy Res (bohužel jen ČD pokud vím), otevřené vozy Vtu, případně některé další nákladní vozy. I když v poslední době dělá vozy Res i firma Roco a dokonce i ve verzi ČSD.
V posledních letech došlo ke spojení firmy Fleischmann s firmou Roco a později ke specializaci firmy Roco na výrobu modelové velikosti H0 a firmy Fleischmann na výrobu modelové velikosti N, takže vozidla ve velikosti H0 již firma Fleischmann nadále nevyrábí. Nicméně tato firma nadále drží výrobu kvalitních třmenových spřáhel 6511 (pro velikost H0, která se hojně používají v klubech modulové železnice po celé Evropě) i některých dalších výrobků pro velikost H0 (například točny).

Brawa
Tato německá firma má široký sortiment různých německých vozidel. Vozidla se vyznačují slušnou kvalitou a dobrými jízdními vlastnostmi. Nás bude zajímat zejména zdařilá mutace parní lokomotivy 422.0 (bejček) v provedení ČSD, která je dle mého názoru velmi vydařeným modelem i přes drobné odchylky oproti skutečnosti. Dále Brawa nabízí různé modely nákladních vozů ve verzi ČSD (opět spíše jako freelance modely).

PMT
PMT je menší německá firma se zaměřením na různé zajímavé modely. Nejde úplně s hlavním proudem velkých výrobců, ale tím pádem má to, co jiní ne.
Pro nás je firma PMT zajímavá zejména výrobou modelů lokomotivy T435.0 (Hektor). Jde o zdařilý model ve verzi analogové i digitální. Analogová verze stojí něco přes 4.000 Kč. V poslední době ovšem tuto lokomotivu zařadila do svého sortimentu firma Piko.

Rivarosi
Tradiční italský výrobce je díky svému sortimentu tak trochu na okraji našeho zájmu. Přesto od této firmy můžeme koupit (kromě celoevropsky platných nákladních vozů cizích správ) z poslední doby modely lokomotivy T478.3 - Brejlovec (bohužel ne v úplně typické provedení našich drah), ale i vzhledově velmi vydařený model soupravy 4 patrových vozů ČSD. Dokonce jsou tyto vozy od Rivarosiho modelově věrnější než stejný původní model od Pika z šedesátých let (hlavně čelní okna a detaily). V roce 2022 stoupla cena soupravy patrových vozů bohužel přes 8000,- Kč.

ACME
Tato italská firma vyrábí ve verzi ČSD parádní modely elektrických lokomotiv, a to ES499.0 (nulkové eso nebo též gorila) a také 371 (Bastard) a 363 (původně ES499.2 neboli eso či peršing) v různých verzích. Ceny kolem 9000,- Kč za lokomotivu se zvukovým dekodérem jsou pro českého modeláře srovnatelné s cenami ostatních výrobců.

KleinBahn a KleinModelBahn
Obě tyto firmy patřily bratrům Kleinům z Rakouska. Oficiálně již neexistují, i když se modely od nich dají dosud tu a tam sehnat. Zejména firma KleinModelBahn vyráběla Rakouské parní lokomotivy 354.1, 354.7, 422.0, 434.0 výborného modelového vzhledu, i některé nákladní vozy ČSD (např. Eas). Tuto firmu uvádím spíše jen pro úplnost.

Märklin
Tradiční německý výrobce modelové železnice. Jedna z prvních firem vyrábějících ve velikosti H0. Firma Märklin vyrábí modely napájené střídavým systémem. Při koupi vozů Märklin je potřeba dát pozor na zkrat mezi kolejemi na nápravách vozů při dvoukolejnicovém napájení. To lze celkem snadno odstranit výměnou dvojkolí za izolovaná. Střídavé modelové lokomotivivy nefungují na stejnosměrném napájení bez zásadních úprav. Märklin nevyrábí modely českých (československých) železnic, ale některé nákladní vozy by mohly být zajímavé. Tuto firmu uvádím jen pro úplnost.

Trix
Tradiční Německý výrobce v modelových velikostech H0 a N. V roce 1997 byla převzata konkurenční firmou Märklin, ale dosud prodává pod značkou trix (H0) a Minitrix (N). Trix nevyrábí modely českých (československých) železnic, ale některé nákladní vozy by mohly být zajímavé. V roce 2022 uvedla firma Trix na trh výborný model parní lokomotivy 498.1 ČSD (albatros). Byla to bomba z čistého nebe a je to model, který potěší každého českého modeláře.

.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FIRMY vyrábějící modelovou železnici
I přes značně obtížné podnikatelské prostředí po sametové revoluci se i u nás našli odvážlivci, kteří vyrábějí nebo vyráběli železniční modely. Začněme nejprve těmi, kteří dosud existují a vyrábějí:

Igra Model - dříve Šikulové
Firma Šikulové začala spíše s doplňujícím sortimentem, různými modely budov (laserované stavebnice z kartonu) ve velikostech H0, TT a N. Později koupila jméno firmy Igra -zavedeného českého výrobce modelových autíček a figurek (Igráček) a dnes se jmenuje Igra model. Na trhu se od ní objevují parádní vozy ČSD ve velikosti H0, a to osmidveřové Bai a také Dsa, které byly pro naše dráhy dlouho jedním z typických vozidel III a IV epochy.
Přejme firmě Igra Model úspěch v jejich podnikání, a nebojme se zaplatit cenu vozidel (cca 1500 Kč), která není nijak přehnaná. Uvědomme si, že vývoj modelu železničního vozidla je záležitost vždycky velmi nákladná (v řádu statisíců spíše však milionů korun). Přejme této české firmě úspěch a podpořme jej nákupem jejich modelů. V tomto článku si můžete u ostatních firem přečíst, že tento obor podnikání přináší u nás spíše pády než úspěch.
Ohlášenou novinkou roku 2021 jsou čtyřdveřové vozy Bai, Ba a Bac, BRa ČSD ve velikosti TT a v roce 2022 následovaly stejné vozy i ve velikosti H0. Kromě toho jsou na trhu od Igry již delší dobu konejnerové a cisternové čtyřnápravové vozy.

MTB Model
Jde o další českou firmu s modely českých vozidel, která stále rozvíjí svůj sortiment modelů vozidel pro velikosti H0, TT a N. Z jejich nabídky uvedu široký sortiment ve velikosti H0 různého barevného provedení zamračených (T478.1) včetně kusů ověřovací série (prvních 7 kusů - bez prolisů na bočnicích a s kulatými čely a prsy), dále brejlovců (T478.3) a dále velkého hektora (T458.1) a kocoura (T466.2). Každý rok se sortiment obohatí o něco nového: například elektrické lokomotivy E499.1, E499.3, motorové lokomotivy T466.2, dále motorové vozy M275.1, M296.1, nyní včetně přípojných vozů pro slavný mezinárodní expres Vindobona, a nákladní vozy Hadgs, přípojné vozy Baim, motorové vozy M240.0 a M152.0, lokomotivy T499.0. To byl sortiment pro velikost H0. Ve velikosti TT a N je sortiment podobný i když o něco užší. V posledních letech zařadila firma MTB do svého sortimentu zahraniční mutace českých lokomotiv (například polské), ale i modely lokomotiv a motorových vozů čistě zahraničního původu (např. maďarského nebo polského). Všechny lokomotivy a vozy jsou vyráběny v různých barevných mutacích a v provedení ČSD, ČD i ŽSR i cizích společností. Kvalita je přitom srovnatelná se zahraničními výrobci. Přejme firmě MTB aby tento strmý růst vydržela zejména ekonomicky a neocitla se v dluzích jako řada jiných firem z této oblasti. Firma MTB je další českou firmou, která by si zasloužila naši podporu jako zákazníků nákupem jejich zboží, viz nabídku na jejich webových stránkách www.mtb-model.com

Techimage
Tato brněnská firma vyrobila v roce 2012 velmi zdařilý model čmeláka (T669.0). V současné době vyrábí velmi pěkný model laminátky (střídavá elektrická lokomotiva S489.0) a v roce 2021 již pustili do světa i první verzi S499.0. Obě laminátky od Techimage jsou velmi pěkné a cena je srovnatelná s laminátkami S499.0 od Pika. Škoda jen, že má tato firma tak úzký sortiment.

Albatros
Toto je další česká firma. Vyrábí modely parních lokomotiv 423.0, 464.0 a 475.1. Zdařilé modely parních lokomotiv, jen cena je podobně jako u Elkomu poměrně vysoká 20 až 40 tisíc korun. V poslední době firma Albatros zastavila dodávky na náš trh. Zda bude někdy dále dodávat, je ve hvězdách.

Elkom
Jde o slovenskou firmu, která se na našem trhu prezentovala modelem vozů Vsa a Wa (starší verze vozu Wap), které jsou provedeny opravdu velmi pěkně. Bohužel je velmi vysoká i cena (přes 2000 Kč za jeden vůz), která se zdražováním Eura jistě dále poroste. Dále vyvinuli velmi pěkný model velké parní lokomotivy z plzeňské škodovky 556.0 ČSD (Štokr) pro přepravu těžkých nákladních vlaků. Cena se ovšem blíží 50 tisícům Kč. Zhruba od roku 2016 jsou v prodeji vozy Vsa (Eal), typické pro parní éru (III. epocha).
Obecně lze říci, že modely Elkomu jsou co do modelového zpracování na velmi dobré tovární úrovni, zatímco jízdní vlastnosti nijak nepřekračují běžný standard. Není divu, vozy jsou na víceméně průměrných podvozcích ala Bramos a lokomotiva je na běžném pojezdu Roco. Ceny ale odpovídají spíše kusové výrobě. Tomu odpovídá i způsob osobního prodeje (který mi poněkud připomíná agenty s americkými vysavači Rainbow). Možná je to způsobeno kapacitou výroby, možná je volba osobního prodeje záměrem od začátku. Myslím si, že u vozů jde o zhruba dvojnásobek obvyklé ceny na trhu za podobný výrobek. U ceny lokomotiv jde dokonce zhruba o pětinásobek ceny obvyklé. Chápu, že vývoj modelu něco stojí, a vůbec ne málo, ale čím větší se nasadí cena, tím méně zboží se prodá a tím více (relativně) stojí režie prodeje (cesty, hotely apod.). Nic proti podpoře režie malé firmy, ale ceny by neměly od nákupu odrazovat. Ostatně srovnejme například cenu nově vyvinutého modelu vozu Bai od Šikulů. Jejich cena vozu 1500 Kč je cca 130 až 150% ceny obvyklé (tedy "pouze" asi jeden-a-půl-násobek), což odpovídá menší firmě, která zavádí nový výrobek na trh. Firma Elkom po roce 2019 přestala železniční modely dodávat.

Vacek
Firma Vacek začala vyrábět modely železničních vozidel v devadesátých létech a později zanikla. Přesto ji zde uvádím, protože stihla vyvinout vyrobit několik velmi zajímavých modelů našich drah. Předně je to vzhledově zdařilý model motorové lokomotivy ČKD T334.0 (Rosnička). Model byl velmi vydařený vzhledově, méně již jeho pojezd, který byl velmi hlučný a měl kola s velkými nákolky. Tento model se však stále dá ještě koupit po burzách a při instalaci vhodného pojezdu (např. od Pavla Gülicha) získáme zdařilý přírůstek do naší stáje. Dále Vacek začal dělat vozy Ztr a Vtr a různé čtyřnápravové cisterny typické pro naše dráhy šedesátých let i později. Většinu výrobků od firmy Vacek dnes zatím seženete buď kompletních nebo jako stavebnici na burzách pod značkou Bramos. I když firma Bramos je na svých stránkách nenabízí.

Bramos
I firma Bramos zažila vzestup a pád, nicméně její výrobky se stále prodávají při nejmenším na burzách a dokonce má tato firma své webové stránky. Bramos převzal i sortiment firmy Vacek (zejména vozy Ztr a Vtr v různých verzích). Dále měl/má Bramos v sortimentu další typicky české lahůdky jako nákladní vozy Raj, Pao, Ds různé cisterny a další vozy a v neposlední řadě i motoráky M152.0 a jejich přípojné vozy. Pohon a pojezd motorového vozu M152.0 (resp. 810) je ale dosti nekvalitní, a to zejména sbírání proudu z kolejí. Také jen jedno poháněné dvojkolí je pro lehký vůz trakčně nedostatečné i když to odpovídá předloze. Tento model byl překonán výrobky firem MTB a Roco.

ČS Train
I další česká firma ČS Train měla problémy s existencí. Dost velké problémy jí způsobil vývoj modelu lokomotivy T435.0, kterou (konstrukčně velmi podobnou ne-li přímo shodnou) dnes vyrábí německá firma PMT. Podobný osud měl i vývoj lokomotivy T478.3 (Brejlovec), kterou dnes vyrábí Roco a další výrobci (ti ovšem po svém vlastním vývoji). Přesto máme od ČS Trainu dodnes určitý zajímavý sortiment. Jde o dlouhé dvounápravové plošinové vozy, které jsou i v modifikaci pro přepravu osobních aut. Naposledy udělal ČS Train vývoj nákladních vozů Faccs (Sas), což je pro české modeláře ve velikosti H0 model který, na trhu dlouho chyběl. Potom se již tato firma s novými modely na trhu neobjevuje.

Na obsahu této stránky se průběžně pracuje a je postupně doplňována podle novinek jednotlivých výrobců.

A.T. 4.4.2011, poslední revize textu 14.12.2023