Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Výrobci modelové železnice - vozidla

Zde uvádíme seznam hlavních výrobců a stručný popis jejich sortimentu. Seznam si neklade nároky na úplnost. Je toho totiž mnoho a není v našich silách zde uvést vše. Ale pro základní přehled by to snad mohlo stačit. Uvádíme zde jen firmy, které se při vývoji modelů dostaly na úroveň továrního zpracování modelů. Malosériové garážovky zde neuvádíme. V dále uvedeném seznamu najdete jednak (pro nás) nejznámější evropské výrobce, dále pak nám známé české firmy.

Piko
Firma Piko je na našem trhu asi nejznámějším výrobcem železničních modelů z předrevoluční doby. Piko-vláček se stal na našem území pojmem. Piko je typickým pokračovatelem výroby ze socialistického východního Německa (NDR). Kvalita tehdejších jejich modelů nebyla na svou dobu vůbec špatná, modely se vyvážely i na "Západ". Modely Piko byly poměrně robustní, měly výdrž (některé staré nákladní vozy Piko mám dodnes), bohužel velkou slabinou byla šmajdavá kola. Ale kola vozů se dají snadno vyměnit. U lokomotiv je to horší, zejména u parních. Pod firmou Piko byly tenkrát skryty i další výrobci, např. Gützold (zejm. lokomotivy Sergej a další), dále firma Schicht (zejména rychlíkové vozy) a firma Pilz (modelové profilové kolejivo) a další výrobci. Výrobky všech uvedených firem byly tehdy zahrnuty v souhrnném katalogu Piko.
Současná výroba firmy Piko snese srovnání s ostatními předními evropskými výrobci. Ze současných modelů bychom mohli doporučit například lokomotivu T669.0 - Čmelák (za velmi slušnou cenu), která je novinkou konce roku 2013 a dále některé nákladní vozy ČSD (Z, R, a další).

Tillig
Firma Tillig je dalším pokračovatelem firem z tehdejší NDR. Dnešní firma Tillig je pokračovatelem více firem. Jednak šlo typického výrobce velikosti TT, a totiž firmy TT Zeuke (později Berliner TT Bahnen), od které Tillig převzal výrobu modelových vozidel ve velikosti TT. Dále šlo o firmu Schicht (později snad na chvíli Prefo Dresden?) s produkcí vozů H0 (zejména rychlíkové vozy řady Y, patrové vozy, ale i některé další). Dále pak pod firmu Tillig spadá výroba modelového profilového kolejiva velikostí H0 a TT (původně firma Pilz). Všichni tito výrobci mají dnes pokračování ve firmě Tillig.
Co se týká současného sortimentu modelových vozidel Tillig ve velikosti H0, doporučujeme zejména rychlíkové vozy typu Y (v modelové délce!) v provedení ČSD i ČD a další vozy. Například kolejiště našeho kroužku je postaveno na kolejivu Tillig H0 Elite.

Roco
Jde o tradičního rakouského výrobce s velkým sortimentem německých a rakouských (kvůli velikosti trhu)ale i dalších modelových vozidel. S ohledem na fakt, že naše dráhy vznikaly za Rakouska a byly až do roku 1918 součástí rakouských drah, máme s Rakušany společnou část historického lokomotivního a vozového parku. Tato vozidla jezdila u nás až zhruba do druhé světové války, některé lokomotivy ještě déle. Toho samozřejmě Roco využívá a tím pádem máme některé modely vozidel našich drah. Kromě celoevropsky platných modelů jako např. pára 555.0 (Němka), nebo moderní nákladní vozy Eas, můžeme v sortimetu Roco najít řadu vozidel která jezdila v celé "východní" Evropě a tedy i u nás, např. T679.1 - Sergej, vozy Y a další. Ale i parního hrbouna (375.0), který u nás jezdil do r. 1955.

Dále se firma Roco v posledních několika letech pustila i do výroby modelů typicky ryze českých vozidel, která vznikla až po druhé světové válce: (T478.3 - Brejlovec, T478.1 - Zamračená, nyní i T669.0 - Čmelák a další).

Firma Roco vyrábí ve velmi slušné standardní kvalitě za relativně přijatelnou cenu. Navíc řada náhradních dílů (zejména u lokomotiv) je shodných, což je výhodné při údržbě vozidel. Proto máme v našem KŽM máme od firmy Roco řadu vozidel.

Škoda jen, že firma Roco nezahrnula do svého programu takové parní lokomotivy rakouského původu jako 434.0. 434.1, které byly obě o shodných rozvorech podvozku nebo 354.1, 354.7, 524.0, které se všechny začaly vyrábět ještě za Rakouska, případně jejich zdařilé československé rekonstrukce 434.2, 524.2.

V posledních letech došlo ke spojení firmy Fleischmann s firmou Roco a později ke specializaci firmy Fleischmann na výrobu modelové velikosti N, zatímco firma Roco dál dělá jen ve velikosti H0. Velikost TT ze svého programu firma Roco úplně vypustila.

Fleischmann
Firma Fleischmann je zavedenou (západo)německou firmou s velkou tradicí a s tradičně vysokou kvalitou mechanické části pohonu lokomotiv. Fleischmann dělal dlouhá léta lokomotivy na střídavý systém (a pokud vím dodnes dělá), ale již pár desítek let dělá i verze stejnosměrné. Vysoká kvalita modelů Fleischmann je bohužel vykoupena i vyšší cenou. Navíc, v poslední době je kvalita předních evropských výrobců poměrně vyrovnaná, takž modely od Fleischmanna nekupujeme již tolik kvůli kvalitě, ale především proto, že je povedený (což většinou je) a že ho nedělá nikdo jiný.
Z modelů této firmy stojí za zmínku plošinové vozy Res (bohužel jen ČD pokud vím), otevřené vozy Vtu, případně některé další nákladní vozy. I když v poslední době dělá vozy Res i firma Roco a dokonce i ve verzi ČSD.

V posledních letech došlo ke spojení firmy Fleischmann s firmou Roco a později ke specializaci firmy Fleischmann na výrobu modelové velikosti N, takže vozidla ve velikosti H0 již firma Fleischmann nadále nevyrábí. Nicméně tato firma nadále drží výrobu kvalitních třmenových spřáhel 6511 (pro velikost H0), která se používají ve většině klubů klubech modulové železnice po celé Evropě.

PMT
PMT je menší německá firma se zaměřením na různé zajímavé modely. Nejde úplně s hlavním proudem velkých výrobců, ale tím pádem má to, co jiní ne.
Pro nás je firma PMT zajímavá zejména výrobou modelů lokomotivy T435.0 (Hektor). Jde o zdařilý model ve verzi analogové i digitální. Analogová verze stojí něco přes 4.000 Kč.

Rivarosi
Tradiční italský výrobce je díky svému sortimentu tak trochu na okraji našeho zájmu. Přesto od této firmy můžeme koupit (kromě celoevropsky platných nákladních vozů cizích správ) z poslední doby modely lokomotivy T478.3 - Brejlovec (bohužel ne v úplně typické provedení našich drah), ale i vzhledově velmi vydařený model soupravy 4 patrových vozů ČSD. Dokonce jsou tyto vozy od Rivarosiho modelově věrnější než stejný původní model od Pika z šedesátých let (hlavně čelní okna a detaily). Bohužel je tento model tak trochu znehodnocen špatným průjezdem oblouky (a zejména protisměrnými oblouky). Je to vada odstranitelná běžným nářadím, ale u modelu za více než 5 tisíc Kč to docela zamrzí.

Brawa
Tato německá firma má široký sortiment různých německých vozidel. Vozidla se vyznačují kvalitou a dobrými jízdními vlastnostmi. Nás bude zajímat zejména zdařilá mutace parní lokomotivy 422.0 (bejček) v provedení ČSD, která je dle mého názoru velmi vydařeným modelem i přes drobné odchylky oproti skutečnosti.

Elkom
Jde o slovenskou firmu, která se na našem trhu prezentovala modelem vozů Vsa a Wa (starší verze vozu Wap), které jsou provedeny opravdu velmi pěkně. Bohužel je velmi vysoká i cena (přes 2000 Kč za jeden vůz), která se zdražováním Eura jistě dále poroste. Dále vyvinuli velmi pěkný model velké parní lokomotivy z plzeňské škodovky 556.0 ČSD (Štokr) pro přepravu těžkých nákladních vlaků. Cena se ovšem blíží 50 tisícům Kč. Zhruba od roku 2016 jsou v prodeji vozy Vsa (Eal), typiské pro parní éru (III. epocha).
Obecně lze říci, že modely Elkomu jsou co do modelového zpracování na velmi dobré tovární úrovni, zatímco jízdní vlastnosti nijak nepřekračují běžný standard. Není divu, vozy jsou na víceméně průměrných podvozcích ala Bramos a lokomotiva je na běžném pojezdu Roco. Ceny ale odpovídají spíše kusové výrobě. Tomu odpovídá i způsob osobního prodeje (který mi poněkud připomíná agenty s americkými vysavači Rainbow). Možná je to způsobeno kapacitou výroby, možná je volba osobního prodeje záměrem od začátku. Myslím si, že u vozů jde o zhruba dvojnásobek obvyklé ceny na trhu za podobný výrobek. U ceny lokomotiv jde dokonce zhruba o pětinásobek ceny obvyklé. Chápu, že vývoj modelu něco stojí, a vůbec ne málo, ale čím větší se nasadí cena, tím méně zboží se prodá a tím více (relativně) stojí režie prodeje (cesty, hotely apod.). Nic proti podpoře režie malé firmy, ale ceny by neměly být znechucující a odrazující od nákupu.
Ostatně srovnejme například cenu nově vyvinutého modelu vozu Bai od Šikulů. Jejich cena vozu 1500 Kč je cca 130 až 150% ceny obvyklé (tedy "pouze" asi jeden-a-půl-násobek). Jinak ale ten, kdo chce mít doma velmi pěkně vyvedeného štokra spolu se 20 vozy Wap, nebo Vsa, ten si holt musí zaplatit těch 90 tisíc korun.

Vacek
Firma Vacek vyráběla modely železničních vozidel v devadesátých létech a později zanikla. Přesto ji zde uvádím, protože stihla vyvinout vyrobit několik velmi zajímavých modelů našich drah. Předně je to vzhledově zdařilý model motorové lokomotivy ČKD T334.0 (Rosnička). Model byl velmi vydařený vzhledově, méně již jeho pojezd, který byl velmi hlučný a měl kola s velkými nákolky. Tento model se však stále dá ještě koupit po burzách a při instalaci vhodného pojezdu (od Pavla Gülicha)získáme zdařilý přírůstek do naší stáje. Dále Vacek začal dělat vozy Ztr a Vtr a různé čtyřnápravové cisterny typické pro naše dráhy šedesátých let i později. Většinu výrobků od firmy Vacek dnes zatím seženete buď kompletních nebo jako stavebnici na burzách pod značkou Bramos. I když firma Bramos je na svých stránkách nenabízí.

Bramos
I firma Bramos zažila vzestup a pád, nicméně její výrobky se stále prodávají při nejmenším na burzách a dokonce má tato firma své webové stránky. Bramos převzal i sortiment firmy Vacek (zejména vozy Ztr a Vtr v různých verzích). Dále měl/má Bramos v sortimentu další typicky české lahůdky jako nákladní vozy Raj, Pao, různé cisterny a další vozy a v neposlední řadě i motoráky M152.0 a jejich přípojné vozy.

ČS Train
I další česká firma ČS Train měla problémy s existencí. Dost velké problémy jí způsobil vývoj modelu lokomotivy T435.0, kterou (konstrukčně velmi podobnou) dnes vyrábí německá firma PMT. Podobný osud měl i vývoj lokomotivy T478.3 (Brejlovec). Kterou dnes vyrábí Roco a další výrobci(ovšem po svém vlastním vývoji). Přesto máme od ČS Trainu dodnes určitý zajímavý sortiment. Jde o dlouhé dvounápravové plošinové vozy, které jsou i v modifikaci pro přepravu osobních aut. V poslední době udělal ČS Train vývoj nákladních vozů Faccs (Sas), což je pro české modeláře ve velikosti H0 model který, na trhu dlouho chyběl.

Igra Model - dříve Šikulové
Firma Šikulové začala spíše s doplňujícím sortimentem, různými modely budov (laserované stavebnice z kartonu), ale nyní se odvážně pustila i do vozidel. Skvostný je model osobního osmidveřového vozu Bai a také Dsa, které byly pro naše dráhy dlouho jedním z typických vozidel III a IV epochy.
Přejme firmě Igra Model úspěch v jejich podnikání, a nebojme se zaplatit cenu vozidel (cca 1500 Kč), která není nijak přehnaná. Uvědomme si, že vývoj modelu železničního vozidla je záležitost vždycky velmi nákladná (v řádu statisíců spíše však milionů korun). Přejme této české firmě úspěch a podpořme jej nákupem jejich modelů. Výše si můžete u ostatních firem přečíst, že tento obor podnikání přináší u nás spíše pády než úspěch.

MTB Model
Jde o další českou firmu s modely českých vozidel, která svůj sortiment modelů vozidel pro velikosti H0, TT a N neuvěřitelně rozvíjí. Z jejich nabídky uvedu široký sortiment různého barevného provedení zamračených (T478.1) včetně kusů ověřovací série (prvních 7 kusů - bez prolisů na bočnicích a s kulatými čely a prsy), dále brejlovců (T478.3) a dále velkého hektora (T458.1), kocoura (T466.2). Každý rok se sortiment obohatí o něco nového: například elektrické lokomotivy E499.1, E499.3, motorové lokomotivy T466.2, dále motorové vozy M275.1, M296.1, nyní včetně přípojných vozů pro slavný mezinárodní expres Vindobona, a nákladní vozy Hadgs. Dále připravuje výrobu přípojných vozů Baim, motorových vozů M240.0 a M152.0, lokomotivy T499.0. To byl sortiment pro velikost H0, pro velikost TT a N je sortiment podobný i když o něco užší. Všechny lokomotivy a vozy jsou vyráběny v různých barevných schématech a v provedení ČSD, ČD i ŽSR i cizích společností. Kvalita je přitom srovnatelná se zahraničními výrobci. Přejme firmě MTB aby tento strmý růst vydržela zejména ekonomicky a neocitla se v dluzích jako řada jiných firem z této oblasti. Firma MTB je další českou firmou, která by si zasloužila naši podporu jako zákazníků nákupem jejich zboží, viz nabídku na jejich webových stránkách www.mtb-model.com

Na obsahu této stránky se průběžně pracuje a je postupně doplňována podle novinek jednotlivých výrobců.

A.T. 4.4.2020