Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať Tr02 - Dokončování krajiny a jejích detailů (2016-2018)

V této části fotogalerie budeme dávat poslední fotografie z dokončování krajiny na traťových dílech Tr02-01, Tr02-02, Tr02-03 a Tr02-04. I když je většina krajiny na trati dokončená, je tam ještě stále co dodělávat a vylepšovat. Jednotlivé snímky sem uložené budou mít zde v textu krátký odkaz s datem jejich pořízení (resp. nahrání), viz další seznam.

05.01.2016 - Díl Tr02-04 - zasypání a zaflokování cestiček
30.11.2017 - Díly Tr02-01 a Tr02-02 - dokončení okolí vjezdového návěstidla

A.T. 05.03.2018