Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Naše vývojové projekty

Do této části našeho webu jsem zařadil projekty, které potřebují nějaký technický vývoj, současně s osvojením potřebného sofwaru a nové technologie výroby. Do všech těchto projektů jsme byli donuceni tím, že na našem trhu neexistovaly vhodné výrobky, které bychom na našem kolejišti mohli nebo chtěli použít. Museli jsme si osvojit tyto technologie:
- Vlastní návrhy pro 3D tisk,
- Vlastní návrhy leptů z mosazného plechu,
- Vlastní návrhy schémat elektronických obvodů a plošných spojů.

V dalších článcích zde budou uváděny naše projekty používající 3D tisk a další moderní technologie. Tematicky sem patří i stavba modelů budov případně mostů z ruky, ale pokud nevyužívá výše uvedené technologie, je uvedena v samostatném oddílu našeho webu "Naše stavby a recenze".

Ing. Aleš Trdý & Ing. Zdeněk Valter
vedoucí KŽM
Tel. 731 55 22 66
E-mail: ales.trdy12@gmail.com

©A.T. - 2.5.2023