Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

434.2 - Dvojka, někdy též Čtyřkolák

Koncem 19. století se na rakouských drahách (i jinde v Evropě) rozvíjela železniční přeprava do té míry, že délka a hmotnost vlaků (ať už nákladních či osobních) stále rostla a tehdejší lokomotivy měly problém jak s potřebnou tažnou silou, tak potřebným výkonem. Proto se rakouské ministerstvo železnic rozhodlo doplnit stav lokomotiv o nové výkonné stroje schopné tahat nákladní vlaky i rychlíky i na různých sklonově náročných tratích v horském terénu v různých částech Rakouska-Uherska. Tento požadavek byl postupně řešen stavbou nových strojů (např. řada 97, později u ČSD 422.0). Ale i tento typ lokomotiv se časem ukázal jako nevyhovující a to jak tažnou silou tak i výkonem.

Jedna z nejvydařenějších konstrukcí té doby byla čtyřspřežní výkonná lokomotiva řady 170 z roku 1896, u nás později označená 434.0. To byla konstrukce Karla Gölsdorfa, znamenitého rakouského konstruktéra (ještě před nástupem české lokomotivní školy). Na lokomotivě byl výborný pojezd uspořádání 1D, který vynikajícím způsobem přenášel tažné síly. Dále byla tato lokomotiva vybavena na svou dobu velmi výkonným kotlem, v té době dokonce nejvýkonnějším v Evropě. Parní stroj byl dvouválcový sdružený na sytou páru. Byla to sice na svou dobu vynikající konstrukce parní lokomotivy, ale současně také šlo již o soumrak lokomotiv bez přehřívače páry. Proto kotel a parní stroj zastaraly nejdříve. Ale k tomu se dostaneme až později. Lokomotivy řady 170 sloužily na přelomu 19. a 20. století na těch nejtěžších výkonech a rychle se velmi dobře osvědčily, takže se neustále objednávaly a vyráběly další a další stroje této řady ve všech významných lokomotivkách tehdejšího Rakouska.

Když si železniční experti plně uvědomili výše uvedené nedostatky koncepce bez přehřátí páry, a když uzrál čas k nasazení přehřívače i z hlediska technologického pokroku a nových materiálů, konstrukce této lokomotivy byla inovována a tak vznikla řada 270 u nás později označená řadou 434.1. Ta již měla přehřívák a měla proto lepší parametry než původní řada 170.

Po zániku rakousko-uherké monarchie a vzniku Československa v roce 1918 zdědily nově vzniklé Československé dráhy přes 300 lokomotiv řady 170, které byly označeny řadou 434.0. Mezitím byla tato řada u nás doplněna o další kusy až na cca 360 ks. Už v té době (tj. po cca 20 letech provozu prvních z této řady lokomotiv) bylo všeobecně jasné, že jde o konstrukci morálně zastaralou z důvodu absence přehřívače páry. Na druhou stranu vynikající nadčasový pojezd a výborné trakční vlastnosti byly spolu s početností této řady důvodem, že se ČSD rozhodly řadu 434.0 modernizovat. Tak bylo rozhodnuto o rekonstrukci, která svým rozsahem a přínosem byla jednou z největších (ne-li vůbec největší) u našich drah. Z lokomotiv původní řady 434.0 po rekostukci zůstaly původní v podstatě jen pojezdy, rozvody, budky a tendry. Kotel a parní stroj byly zásadně rekonstruovány. Kotel dostal zcela jiné trubkování a byl nově vybaven přehřívákem, parní stroj byl nově konstruován jako dvojčitý na přehřátou páru. Kotel se tím mírně prodloužil dopředu, čímž vznikly převislé hmoty, které způsobovaly při vyšších rychlostech tzv. vrtění lokomotivy.

Nově zrekonstruované stroje dostaly řadové označení 434.2 a byly to silné a spolehlivé stroje. Trakční vlastnosti byly vynikající, výkon byl lepší než u původní řady 434.0 a dokonce mírně předčily i řadu 434.1. Takto bylo zrekonstruováno přes 300 lokomotiv. Rekostrukce se po všech stránkách vydařila. Vzhledem k tomu, že v době rekonstrukcí existovaly už těžší i rychlejší lokomotivy jiných řad, které přebíraly výkony na hlavních tratích a vlaky vyšších rychlostí, nebylo pro pomalé vlaky výše uvedené vrtění zase až tolik na závadu. Rekonstruované lokomotivy sloužily totiž především k vozbě nákladních vlaků, případně i těžkých osobních vlaků. Výhodou této řady byla relativně nízká nápravová hmotnost a tedy i přechodnost na vedlejší trati a lokálky. Proto také byla řada 434.2 typická i pro námi modelovaný Posázavský Pacifik. Tyto lokomotivy dojezdily až v sedmdesátých létech 20. století. Málokterá jiná lokomotivní řada vydržela v provozu na kolejích v přes 70 let.

Lokomotivy řady 434.2 (s přezdívkou dvojka) byly typické dvěma dómy propojenými dlouhou vodorovnou trubkou a relativně dlouhým kotlem. Protože jde o typicky českou záležitost, žádný evropský renomovaný výrobce modelových lokomotiv tyto krásné stroje nevyrábí. Rakouská firma Klein však vyrábí model (H0) původní rakouské řady 170 (naše 434.0) a z té se dá pořídit lokomotiva 434.2 přestavbou. Takto přestavěná dvojka se také dá koupit hotová na burzách či v některých modelářských obchodech.