Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

422.0 - Bejček, malý bejček

Jak jsem již napsal jinde, byla pro rakouské místní dráhy typická lokomotiva řady 97 (310.0 u ČSD), viz samostatný článek. Tato lehká tříspřežní lokomotiva, která dobře vyhovovala na lokálkách a jejich zátěžích, však nemohla dost dobře zvládat těžší vlaky na sklonově náročnějších tratích horského charakteru. Vynikající rakouský konstruktér Karl Gölsdorf na tuto situaci reagoval mimo jiné i konstrukcí lokomotivní řady 178 (později u ČSD označené řadou 422.0).

Řada 422.0 (bejček, později malý bejček) je čtyřspřežní lokomotiva s uspořádáním náprav D, s adhezní hmotností 47 t a výkonem 420 kW. Parní stroj byl dvouválcový sdružený na mokrou páru. Lokomotivy této řady se vyráběly v létech 1898 až 1924, v různých rakouských lokomotivkách, včetně naší PČM (později ČKD). Celkem bylo v Rakousku vyrobeno na 227 těchto lokomotiv. Po první světové válce nově vznikající ČSD tehdy zdědily celkem 117 strojů.

Lokomotivy řady 422.0 byly předurčeny k provozu na horských tratích. V provozu byly např. na trati Ostrov - Jáchymov, kde bylo stoupání až 52 promile, dále na trati Karlovy Vary - Potůčky a na řadě dalších vedlejších a místních tratí podobného charakteru v celém Rakousku. Dlužno podotknout, že trať do Jáchymova sice již dávno neexistuje, ale dodnes jsou po ní k nalezení zbytky traťového tělesa a traťových staveb (zbytky náspů, opěry propustků, torzo tunelu, apod.)
Čtyřistadvacetdvojky byly nasazeny i na lokálce "našeho" Posázavského pacifiku, který modelujeme. Po druhé světové válce však přebírají jejich úlohu lokomotivy řady 423.0 (velký bejček). Proto se s jejich nasazením začalo řadě 422.0 přezdívat někdy "malý bejček", což do té doby nebylo nutné rozlišovat.

Z literatury se jaksi oklikou dozvídáme, že řada 422.0 byla na přelomu 19. a 20. století v provozu nejen na lokálkách, ale zřejmě i na některých hlavních horských tratích, odkud ji však postupně vytlačila tehdy nově konstruovaná řada 170 (u nás 434.0), viz též samostatný článek. Celá tato historie jen dokladuje tehdejší bouřlivý vývoj železniční vozby a postupný přechod ke stále těžším vozům, delším a těžším vlakům, a v důsledku toho i k nutnosti konstuovat i stále těžší a výkonější lokomotivy, který (u nás) vyvrcholil teprve až ve druhé polovině 20. století. Typickým provozním cyklem lokomotiv proto bylo nasazení na hlavních tratích (pokud pro ně vůbec byly konstruovány), pak ústup na trati vedlejší, pak na lokálky, a nakonec na posun (a v některých případech ještě na vytápěcí kotle). To ostatně platilo i pro řadu 422.0, která dojezdila rovněž na posunech.

Konec lokomotivní řady 422.0 se u ČSD datuje rokem 1955. Proto je tato jinak krásná mašinka poněkud mimo naše modelované obdobé 1965-1985 (epochy IIIc až IVa).

Modeláře epoch II až III jistě potěší, že tento model vyrábí od roku 2011 firma Brawa, dokonce i v pěkném provedení ČSD. Kvalita modelu odpovídá značce, a s tím jde bohužel i cena. Ta je kolem 7 tisíc Kč za model bez dekodéru. Starší modely od firmy Klein vřele nedoporučuji. Jednak by se dnes už asi obtížně sháněly, a potom, jejich kvalita se nově konstruovanému modelu od firmy Brawa ani dost málo nevyrovná. Nejenže nemají přípravu pro digitál, ale ani jejich další vlastnosti nejsou nejlepší.