Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2010 - V novém školním roce

Jak už jsem psal minule, v září bylo naše stavební úsilí ovlivněno dvěma událostmi. Nějaký čas si vyžádaly přípravy a zahájení nového školního roku včetně rozjetí 3 našich kroužků se žáky (úterý, středa a čtvrtek). Dále došlo k personální změně v našem týmu vedoucích KŽM.

Poté co Aleš junior odešel na studia VŠ mimo Prahu, vypadl také kompletně i z našeho týmu vedoucích a bylo nutné za něj najít náhradu. Jeho přínosem za těch několik let jeho působení v našem KŽM byla, kromě vedení jednoho z našich kroužků, také jeho výrazná pomoc se stavbou nábytku KŽM a dřevěných rámů kolejiště. Jako vyučený řezbář (kde je samozřejmou nutností i velmi dobré zvládnutí truhlářského řemesla) vnesl do této naší odbornosti více profesionality a řemeslnických gryfů, včetně dobrých tipů na pořízení a použití vhodných dřevoobráběcích strojů. Zejména jeho iniciativa k pořízení kolmé brusky nám ušetřila mnoho hodin úmorné práce a umožnila dělat roviny konstrukčních spojů pro lepení se slušnou úrovní opracování i celkově dobrým vzhledem námi vyrobených dílů. Ta investice se rozhodně vyplatila. I od mladých se člověk může přiučit. Bohužel každá píseň někdy končí a Aleš odchází studovat mimo Prahu. Doufejme, že ne na věky. Ještě jednou díky za jeho práci pro náš KŽM a mnoho úspěchů při studiu.

Aleše nahradil v týmu našich vedoucích Zdeněk Valter, člověk zkušený, zběhlý nejen ve výpočetní technice a tedy i v digitalizaci modelových lokomotiv, ale také v jemné mechanice a výrobě pojezdů a pohonů modelových lokomotiv i v dalších modelářských aktivitách (kdo zná Zdeňka Valtra z klubu Zababov a různých diskusních fór, tak ano, je to on). Tím se zase naše odbornosti posouvají o kousek dále a jeho pomoc bude u nás velmi vítaná.

A Zdeněk v době mé nemoci hned zaúřadoval. Nejen, že za mne zaskočil při vedení schůzek KŽM, ale hned také se staršími žáky přiložili ruku k dílu a vyrobili malé kovové nožičky pro správné výškové ustavení stanice Ledeč v horním "patře" nad skrytou tratí. Vtipné řešení s použitím zbytků dříve koupeného materiálu, zvladatelné i pro žáky KŽM, které posunulo výstavbu kolejiště zase o kousek dál a navíc ještě ušetřilo několik hodin práce vedoucím. Jen tak dále, Zdeňku!

K dokončení hrubé stavby traťových dílů trati Světlá - Ledeč (před budováním traťového tělesa stoupající trati a pokládkou kolejí) už toho moc nechybí.

Konečně se podařilo dodělat hrubou stavbu traťového dílu Tr-2-4, tj. rohového dílu s obloukem trati u Ledče a se skrytou tratí v tunelu. Tento díl má atypický tvar, je dvoupatrový, rozdělitelný na dvě části (každé patro zvlášť), a tak jde o náročné vyměřování přesných rozměrů. Hned s hrubou stavbou modulu děláme i těleso trati a podkladový pás na pokládku kolejí (traťovou pláň) alespoň pro horní trať. Je to opět trochu náročnější na přesné vyměřování a tak jde práce pomalu. Ale postupně to ubývá a ke konci měsíce jsme i s tímto dílem hotovi. Spěchali jsme na něj proto, aby co nejdříve byla v provozu alespoň výtažná kolej z Ledče, když už ne celá trať do Světlé. Těleso dolní trati doděláme později.

Dále jsme dodělali hrubou stavbu spodní části traťového dílu Tr-2-3, tj. posledního chybějícího dílu trati Světlá - Ledeč. Ten je tvarově dost nepravidelný, půdorysem připomíná rakev (ale takovó nějakó pobóchanó, jak by řekli Moraváci, jakoby po pádu na roh). Na tomto modulu ještě chybí jeho úpravy pro vyhloubení koryta řeky pod základní úroveň a obligátní přesné spojení těchto dílů na čepy (jako u všech traťových dílů). Takže práce ještě dost. A hned potom už se může začít se stavbou tělesa obou tratí, hrubou stavbou krajiny a pokládkou kolejí.

Jak budeme v této práci pokračovat, se dočtete v naší kronice za příští měsíce.

A.T. - 6.11.2010