Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/22-06/23 - Model železničního mostu v Ledči

Tento článek popisuje stavbu modelu mostu přes Pivovarské údolí v Ledči a rovněž historii stavby této části dráhy a mostu přes Pivovarské údolí.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Na článku se dosud pracuje...

Historie vzniku mostu na daném místě
V Ledči nad Sázavou prochází trať lokálky náročným územím, které neumožňovalo průchod trati bez umělých staveb (mosty a tunely). Tento nároročný terén je mezi ledečským nádražím a zastávkou Horní Ledeč. Tam totiž musí trať jednak překonat údolí a také nějak obejít ledečský hrad, který je na skalním ostrohu s příkrým srázem přímo nad řekou Sázavou. Mezi hradem a řekou trať tedy jít nemohla. Jako jedniné řešení se nabízelo překonat Pivovarské údolí mostem a hned za ním krátkým tunelem podejít hradní příkop s hradním mostem.
Při stavbě místní trati, kterou modelujeme na našem kolejišti, vzniknul tak modelářsky velmi zajímavý most, který je celý kamenný, ale jedno pole má ocelové, není to však pole mostu přes vodní tok, jak bývá obvyklé. Přímo pod budoucím mostem stávala totiž budova sýpek místního pivovaru, která byla vyšší než zamýšlený most. Při stavbě místní dráhy proto vzniknul spor mezi pivovarem a dráhou, který byl nakonec vyřešen kompromisem. Pivovar uboural jedno podlaží sýpky a dráha musela jedno pole kamenného mostu udělat z oceli. Ocelová konstrukce tohoto mostního pole je jen necelý metr nad střechou budovy pivovaru. Most se nachází se těsně pod ledečským hradem a hned za ním je krátký tunel, kterým koleje dráhy probíhají pod hradním příkopem a pod hradním mostem přes tento příkop. Skutečná lokální dráha Světlá nad Sázavou - (Ledeč) - Čerčany byla uvedena do provozu v roce 1903.

Stavba modelu mostu
Most přes Pivovarský potok v Ledči pod ledečským hradem je velmi zajímavá kompozice, kterou jsme se rozhodli na našem kolejišti vymodelovat. Po rozšíření naší pracovny v roce 2020 jsme tedy tuto atraktivní část zařadili do plánů rozšíření našeho kolejiště. Již na přelomu roků 2021 a 2022 nakreslil Vojta Chalupa na počítači výkresy tohoto mostu podle skutečné předlohy a vytisknul jej na 3D tiskárně. 3D tisk samozřejmě kvůli velikosti tiskové plochy probíhal po částech, takže model mostu bylo nutné slepit.
Délka mostu, rozměry jednotlivých oblouků i ostatní rozměry jsou přesně v měřítku (1:87). Kvůli dispozici našeho kolejiště bylo přesto nutné model mírně upravit. Ve skutečnosti je kolej na mostě do oblouku. I na našem kolejišti kolej na mostě do oblouku, ale opačně orientovaného (opačně ohnutého), poloměr oblouku koleje na modelu mostu (1950 mm) téměř odpovídá skutečnosti (200 metrů). Rovněž nebylo technicky možné dodržet stejné členění zdiva modelu jako je ve skutečnosti. S tím mají ovšem problém i všichni profesionální výrobci modelového zdiva. To jsou jediné odchylky modelu od skutečnosti.