Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Září - říjen / 2019 - KŽM v novém školním roce

Nový školní rok začal. Ve dnech 18.9. a 19.9.2019 proběhly první schůzky našich kroužků. Práce v kroužcích se pomalu rozjíždí. Po povinných školeních o bezpečnosti práce a hygieně začínáme postupně se školením o dopravních předpisech a ruku v ruce s tím i s nácvikem ovládání digitálních lokomotiv. V kroužcích pokročilých modelářů probíhají individuální modelářské práce.

Pokračujeme také pomalu na dokončení našich prázdninových prací, a to modelu skladiště v Ledči, modelu vodárny v Ledči, vydláždění skládkové plochy v Ledči a také na dokončení okolí mostu na dvoukolejce a závorářského stanoviště. Jde to ale pomalu, protože kluci opět chodí do školy a mají i jiné povinnosti. Práce na budovách se v podstatě zastavily.

Já jsem zatím alespoň udělal a vyzkoušel osvětlení do budovy skladiště, viz připojené obrázky. Osvětlení je rozděleno do tří obvodů: venkovní osvětlení na rampě, osvětlení vnitřku kanceláře, osvětlení vnitřku skladiště.

Kromě běžných schůzek s našimi žáky jsme se koncem října v termínu 25.10. až 29.10.2019 s našimi chlapci a s naší stanicí Ledeč účastnili provozního setkání spolku Zababov. Reportáž z tohoto setkání najdete na našem webu v oddílu "Akce - uskutečněné".

Článek je zatím rozpracován. Dokončen bude po skončení popisovaného období...

© A.T. 1.11.2019