Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Září - říjen / 2019 - KŽM v novém školním roce

POZOR!!! Článek je zatím ve stavu zrodu. Dokončen bude koncem popisovaného období...

Nový školní rok začal. Ve dnech 18.9. a 19.9.2019 proběhly první schůzky našich kroužků. Práce v kroužcích se pomalu rozjíždí. Po povinných školeních o bezpečnosti práce a hygieně začínáme postupně se školením o dopravních předpisech a ruku v ruce s tím i s nácvikem ovládání digitálních lokomotiv. V kroužcích pokročilých modelářů probíhají individuální modelářské práce.

Pokračujeme také pomalu na dokončení našich prázdninových prací, a to modelu skladiště v Ledči, vydláždění skládkové plochy v Ledči a také na dokončení okolí mostu na dvoukolejce a závorářského stanoviště. Jde to ale pomalu, protože kluci opět chodí do školy a mají i jiné povinnosti.

© A.T. 30.09.2019