Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 02 - hrubá stavba rámů a tratí (2011-2012)

Traťové díly Tr02-1, Tr02-2, Tr02-3, Tr02-4 nesou souběh dvou tratí. Jednak hlavní dvoukolejné trati Světlá - Vlkaneč a dále místní trati (lokálky) Světlá - Ledeč.
Traťový díl Tr02-1 navazuje na zhlaví stanice Světlá, ze kterého vychází dvoukolejná trať do Vlkanče a lokálka do Ledče. Traťový díl Tr02-2 má na sobě odbočku vlečkové trati do budoucího areálu vlečky. Na dílu Tr02-3 je již výškový rozdíl tratí větší než 170 mm a je na něm kromě dvou mostů na obou tratích přes malý vodní tok (říčka nebo potok) také tunelový portál dvoukolejné trati, která se zde noří do své neviditelné části. Sestava modulů končí modulem Tr02-4, který má dvě patra. Na horní části je lokálka, která navazuje na zhlaví stanice Ledeč (která je v provozu již od roku 2010), dolní část navazuje na zhlaví skryté stanice Vlkaneč, kterou budeme stavět někdy později.