Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Sobota 14.12.2019 - Velké vánoční setkání s provozem modelového kolejiště

Naši železniční modeláři pořádají velké předvánoční setkání s provozem modelového kolejiště, v sobotu 14.12.2019 od 10 do 17 hodin.

Program:
10 - 13 hodin - provoz kolejiště - 1. skupina žáků
13 - 14 hodin - přestávka na oběd
14 - 17 hodin - provoz kolejiště - 2. skupina žáků

PŘEZUTÍ S SEBOU JE NUTNÉ!!!

Akce je určena přednostně pro žáky našeho KŽM. Ti dostanou přihlášky přímo na schůzce KŽM.

Účast veřejnosti je možná po předchozím přihlášení, nejlépe e-mailem: ales.trdy@volny.cz,, případně telefonicky, na čísle: 731 55 22 66.
Vaši přihlášku podle možností kapacity našeho prostoru potvrdíme. Velikost našich prostorů je totiž omezená.

Setkání proběhne v pracovně KŽM, v přízemí pavilonu A Hobby centra 4 (Praha 4, Bartákova 4/1200).
Spojení MHD: Metro C, Pankrác, Budějovická, nebo bus 193, stanice Krčský Hřbitov

Co je letos na kolejišti nového? Letos bude v provozu stanice Ledeč s dokončenou staniční budovou, novou vodárnou i záchodky, všechny tři budovy podle skutečné předlohy. Ve stanici Světlá bylo dokončeno zaštěrkování kolejí a také již částečně zaštěrkování lokomotivního depa, novinkou je dvojitá kolejová spojka v čáslavském zhlaví stanice, na které se nyní upravuje logika napájení. Dále bude v provozu trať Světlá-Brod, jejíchž 7 segmentů je již vymodelovaných. Uvidíte i rozpracovanou stanici Brod, na které bude již v provozu všech 6 průjezdných kolejí, celé světelské zhlaví již funguje, již jsme zprovoznili i druhé zhlaví stanice.

Připojená fotografie ilustruje provoz v žst. Světlá při minulém provozním setkání. Na snímku je nákladní vlak vedený lokomotivou T669.0 s otevřenými vozy naloženými potrubím. Vedle něj vlevo je nákladní vlak s parní lokomotivou 434.2, v pozadí vpravo je osobní vlak vjíždějící do stanice.

Přijďte si také zajezdit!!!

© A.T. - 19.11.2019