Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

456.0 - Krasin

Jedna z typických československých tendrových lokomotiv našich tratí určená pro příměstskou dopravu avšak se zásobami i pro poněkud delší dojezd (zhruba 120 km). Uspořádání náprav 1' D 2', adhezní hmotnost 59 tun, výkon 1220 kW. Řadu 456.0 zkonstruovala a vyráběla PČM (později ČKD) v létech 1927 až 1932.

Tato lokomotivní řada 456.0 vznikla na základě objednávky ČSD, kterým přestávaly stačit trakční schopnosti lokomotiv 365.0 v příměstské dopravě. Při vývoji nové lokomotivy bylo využito zkušeností z vývoje a provozu předchozích konstrukcí ČKD (řad 365.0 a 455.1). Vznikla tak robustní a spolehlivá lokomotiva s řadou shodných částí s předchozími typy (části rozvodu, válce, atd.), ale přitom vznikla lokomotiva s parametry vyššími. V porovnání s velkou lokomotivou 365.0 (původně rychlíkovou) měla řada 456.0 sice zhruba stejný výkon, ale vyšší adhezní váhu a tím i vyšší tažnou sílu.

Robustní a spolehlivé lokomotivy řady 456.0 získaly přezdívku Krasin. Bylo to prý proto, že se lokomotivy 456.0 hned zpočátku svého nasazení za kruté zimy 1928-29 dobře osvědčily. V předchozím roce totiž ruský ledoborec Krasin zachránil výpravu Nobileho k severnímu pólu, což byla událost o níž referoval tisk a literatura celého světa. A přezdívka byla na světě.

Nasazení lokomotiv řady 456.0 bylo v příměstské dopravě v okolí Prahy, odkud je vytlačily teprve dodávky velkých tendrovek 477.0 (papoušek) v padesátých létech. Pak se Krasiny přesouvají do obvodů různých výtopen na Moravě a Slovensku. V závěru své kariéry se krasiny vrátily na trati mezi Prahou a Děčínem, kde zajišťovaly nejen příměstskou osobní dopravu, ale i přetahy vlaků mezi Děčínem a Bad Schandau.

K vyřazování lokomotiv této řady došlo až koncem šedesátých let. Řada 456.0 u ČSD definitivně zaniká v roce 1972.