Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2013 - Co nového v listopadu

Od začátku listopadu jsme pokračovali ve stavbě elektrické části stanice Světlá.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Pokračujeme v zapojování kolejových úseků této stanice. Jsou to stovky drátů, každý kus kolejnice má svůj přívod, vždy všechny přívody k jedné části staniční koleje nebo úseku zhlaví sdružujeme do jednoho společného přívodu, který půjde přes obvod indikace obsazení koleje. Celkem bude v této stanici (včetně zhlaví a přibližovacích úseků) cca 50 obvodů indikace obsazení koleje. Než budou obvody indikace obsazení namontovány, zatím všechny přívody sdružujeme na provizorní svorkovnice. Současně s pájením a zapojováním přívodů probíhá samozřejmě i budování kabelových tras, návrh rozmístění desek elektroniky, atd. Tepreve na základě tohoto návrhu probíhá pájení a ukládání kabeláže do budovaných tras. Spolu s tím samozřejmě probíhají i další montáže elektro. Montujeme přestavníky výhybek, zapojujeme přepínače pro napájení polarizovaných srdcovek. Dále také připravujeme otvory pro budoucí návěstidla a místo pro jejich napájecí přívody, atd. ...

Tyto elektrické práce jsme začali v září tohoto roku na první části stanice Světlá - díl Sve-03, a v říjnu pokračovali na složitém dílu Sve-01, kde je hodně výhybek brodského zhlaví a navíc ještě kolejiště depa. Nyní v listopadu jsme se ještě vrátili k dílu Sve-03, kde jsme dozapojili výhybky a návaznosti mezi díly. Pak jsme se už věnovali pracím na dílu Sve-02, kde jsou staniční koleje v oblouku téměř bez výhybek, ale kromě toho je tam celé zhlaví lokomotivního depa s deseti výhybkami. Díl Sve-02 byl při těchto pracích nejnáročnější částí celé stanice.

I přes velký rozsah se nám podařilo tyto práce dokončit o posledním víkendu na přelomu listopadu a prosince. V prosinci budeme pokračovat stavbou jednoduchých provizorních ovládacích pultů pro stanici Světlá, abychom mohli rozšířit počet ovládaných výhybek. Dále budeme stavět jednoduchý ovládací pult lokomotivního depa. Tento panel bude již definitivní.

A.T. 05.12.2013