Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2010 - Do cíle prázdninového maratónu a do nového školního roku

Těch věcí, co jsme chtěli stíhnout přes prázdniny je mnoho. I přes pomalý postup přesných prací, které není dobré uspěchat a přes nutnost řešit práci (všchichni vedoucí KŽM chodíme přes den do zaměstnání a v Hobby centru pracujeme jen jako externisti) i přes náš rodinný program (jako dovolené a další věci) jsme nakonec stihli udělat během dvou měsíců prázdnin docela dost práce.

Máme konečně hotovou hrubou stavbu modulů skryté stanice Brod a to i včetně jejího přesného spojení na ocelové čepy, což jsme původně o prázdninách neplánovali, ale kvůli přesnému vyměření spojovacího oblouku byli nuceni udělat rovnou a z jedné vody načisto (viz záznam ze srpna 2010). Jedná se celkem o 8 dílů staničního modulu této nové stanice, která výrazně obohatí možnosti provozu klubového kolejiště. Byla to práce obtížná a zdlouhavá. Dalším vedlejším pozitivním efektem této původně neplánované práce je i to, že nám v pracovně KŽM ubyde nemalá hromada materiálu, která překáží při práci a čím menší bude, tím lépe.

Dále jsme zvládli spojit na čepy i dva 2 přilehlé díly trati do Ledče a svrtat a spojit i všechny díly stanice Světlá (zatím jen provizorně na šrouby). Namontovali jsme zpátky i všechny 4 díly stanice Ledeč a k ní ještě rozestavěný obloukový traťový modul. Tak sláva, že už je to za námi. Nyní tedy máme už 20 ze 30 plánovaných dílů kolejiště v hrubé stavbě hotovo. Do 20. září (ještě do zahájení pravidelných schůzek KŽM) musíme připravit ještě všechny potřebné písemnosti, včetně výzvy k náboru a včetně aktualizace těchto webových stránek.

Konečně se pouštíme i do přesného vyměření a výroby zbývajícího propojujícího dílu trati Světlá - Ledeč. Jde o zhruba dvoumetrový díl atypického tvaru, který prý v půdorysu připomíná rakev (no vidíte, co všechno už umíme vyrábět). Práce je to opět zdlouhavá, protože většina úhlů v rozích není pravých. Proto se to poměrně nešikovně vyměřuje, opracovává i sestavuje, kolíkuje, šroubuje a lepí. Výrobu všech těch úkosů si už ani neumíme představit bez čelní kolmé brusky. Tak tenhle zvláštní traťový modul máme už v hrubé stavbě konečně taky hotový (slepený), včetně postavení na nohy. Zbývá sčepovat s navazujícími díly. Ještě před čepováním se ovšem musí přesně na milimetr vyprojektovat výškový profil obou soběžně vedoucích propojujících trati Světlá - Ledeč a dvoukolejka Světlá - skryťák (Vlkaneč), abychom moduly spojili ve správné výškové návaznosti.

Dále bude nutné dokončit další tvarově složitý traťový díl, a to dvoupatrový oblouk u Ledče, kde chybí už jen dokončení bočnic a přesné spojení na čepy se sousedními moduly. To už ale musíme nechat na říjen. Bohužel naše úsilí dost přibrzdila má nemoc, kdy jsem na tři týdny vypadl úplně ze hry (tuto aktualizaci zářijové kroniky píšu až v říjnu, hexnšůs je prostě svinstvo).

A.T. 15.10.2010