Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2014 - Duben - ve znamení nových materiálů a projektování ...

Již delší dobu, dalo by se říci průběžně, připravujeme nové technologie a postupy, hledáme nové materiály a způsoby jejich zpracování, projektujeme různé části a systémy kolejiště, atd. Tato činnost zůstává obvykle skrytá a neprezentujeme ji zde příliš. V poslední době však těchto novinek a činností bylo více a zabírají nám velkou část našeho času, proto je v tomto článku zmíním.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Na prvním místě bych měl zřejmě uvést přípravu výroby světelných návěstidel. Připravil jsem tedy podklady a výkresy a s pomocí Zdeňka Valtera jsme mohli spustit výrobu soustružených částí pro spodek návěstidla. Dále jsme s pomocí externích modelářů spustili výrobu první série mosazných leptů pro návěstní desky, stínidla, držáky a žebříky. První pokusy s pájením sestav návěstidel jsou povzbudivé, ale se spuštěním celé výroby bude ještě dost práce.

Dále jsem si pořídil nové silikonové formy pro odlévání zdiva a silnic a také speciální sádru, která se blíží vlastnostem keramiky. I s těmito prvky se postupně učíme pracovat, zvládnout barvení a všechny potřebné postupy a zvolit vhodnou oblast použití. Samo se nabízí použít tento materiál na části se zvýšenými nároky na odolnost proti otěru a oděru, tj. rohy zdiva, silnice, apod.

Další novou technologií je elektrostatické zatravňování (tzv. flokování). Pořídil jsem novou flokovačku, která je výrazně lepší než flokovačka firmy Noch běžně dostupná na našem trhu. S novou flokovačkou postupně zkoušíme nejen hladké fotbalové trávníky, ale i složitější vzory, více barev a délek trávy, drny apod. Pokud by se nám osvojení této přípravy podařilo podle našich představ, mohli bychom lépe zvládat zatravnění některých míst, barevné přechody, i přechody různých výšek trávníku. Tím bychom mohli lépe využívat stávající kupované foliáže, stejně jako tvorbu foliáží vlastních, i když samozřejmě vždy jen v omezeném rozsahu.

V hodinách KŽM kromě předvedení nových technologií a meteriálů pracujeme na přípravě pro stavbu dioramatu s malým mostem nebo propustkem, což žáci dělají jako samaostatnou cvičnou práci s dokončením do konce školního roku.

Dále jeden z našich žáků (Matouš Havel) si už velmi dobře osvojil technologii výroby stromů na bázi drátěné kostry a různých druhů olistění různými posypy a foliáží. Nyní tento výrobní postup prezentuje ostatním žákům a výrobu stromů si postupně svojují další. Výsledky jsou velmi dobré. Touto technologií se dají dobře dělat listnaté stromy a nízké dřeviny, z jehličnanů jen asi borovice. Chlapci zatím celkem dobře zvládají uvedený sortiment. Nyní zkoušejí některé druhy křovin, kde bude také použita drátěná kostra.

Já se kromě výše uvedených příprav výroby věnuji projektování elekrické části kolejiště, zejména hardwaru pro řídicí systém, např. I/O multiplexu, obvodů detekce obsazení koleje, a také projektu napájecí části a projektu ovládacího pultu žst. Světlá.

Poslední měsíce jsou tedy ve zvýšené míře ve znamení usilovné přípravy řady různých druhů prací.

A.T. 02.05.2014