Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Září 2018 - do nového školního roku

Dobrý den,
vítáme všechny kteří se již přihlásili do kroužku železničních modelářů stejně tak nové zájemce o modelovou železnici i jejich rodiče. Naše kroužky jsou určeny především žákům základních škol (od 9 až 10 let), ale i starším studentům a lidem, v podstatě bez omezení věku. V kroužcích pokročilých modelářů máme běžně středoškoláky i chlapce (pardon muže) přes 20 let.
Ve školním roce 2018/2019 otevřeme jako loni opět čtyři kroužky, z toho dva kroužky pro začátečníky a dva pro pokročilé.

VOLNÁ MÍSTA K PŘIHLÁŠENÍ (stav k 18.09.2018):
- St od 14:30 - OBSAZENO
- St od 17:00 - 2 místa volná
- Čt od 14:30 - 1 místo volné
- Čt od 17:30 - 1 místo volné
Toto je skutečný stav po kontrole počtu skutečně docházejících žáků.

Program obou kroužků pro začátečníky (středa a čtvrtek od 14:30) bude letos opět zaměřen zprvu na modelový provoz a dopravní předpisy našich skutečných drah, později budeme více preferovat práce modelářské. Takže začátečníci z loňska mohou plynule pokračovat. Noví začátečníci, kteří se přihlásí letos poprvé, se mohou celkem snadno do tohoto programu zapojit. V kroužku začátečníků doporučuji, aby kluci zůstali asi 2 roky, než se naučí alespoň základy teorie a modelářské praxe.

Program kroužků pro pokročilé (středa a čtvrtek od 17:00) je už za léta ustálen. Starší žáci, kteří to zvládnou, mohou již samostatně pracovat na kolejišti. Dělají obvykle nějaké samostatné modelářské práce (výroba a barvení skal, stavba opěrného a zárubního zdiva, stavba nákladních ramp, zatravnění, zaštěrkování kolejí, stavba budov, atd.). Ostatní provádějí cvičné práce a usilovně trénují na to, až budou i oni schopni samostatné práce. Jak se říká, nikdo učený s nebe nespadl.

Výstavba kolejiště v podobě jak jej vidíte dnes, probíhá již od roku 2009, kdy jme s ní začali. Stavíme kolejiště podle skutečného námětu lokálky kolem Světlé nad Sázavou. Modelujeme úsek této místní trati za Světlé do Ledče. Stanice Ledeč je postavená rozměrově přesně podle skutečnosti (s výjimkou délky výhybek), odbočná stanice Světlá je postavená téměř podle skutečnosti, její odbočné zhlaví (na Leštinu a Ledeč) odpovídá docela přesně, zatímco Brodské zhlaví je upravené. Obě stanice se nyní postupně modelují (proběhlo zaštěrkování kolejí a zatravnění, nyní probíhá stavba budov a nákladového prostoru, silnic, atd.). Hlavní dvoukolejnou trať s jejími koncovými stanicemi modelujeme jen jako zásobárnu vlaků pro provoz ve Světlé a přilehlých tratích. To má dopad především na její koncové stanice (Brod a Čáslav), které budou vymodelovány jako tzv. skryté stanice, tj. jen funkční kolejiště, ale nikoliv modelování detailů). Stanici Ledeč provozujeme již od roku 2010, stanici Světlá pak od roku 2011, v letošním školním roce 2018-19 bychom chtěli zprovoznit stanici Brod. Mezi stanicemi probíhá při provozu komunikace po telefonu. Postupně budujeme i elektrické zabezpečovací systémy jednotlivých stanic.

Přihlášky do kroužků viz tento web, nahoře záložka "Kontakty, přihlášky" nebo také www.hobbycentrum4.cz

Za tímto článkem najdete fotografie z modelového provozu na našem kolejišti v červnu 2018 a z prací kluků v kroužku v minulém školním roce.

© A.T. - 10.9.2018