Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Videa z provozu kolejiště našeho KŽM (2018 - 2024)

V tomto článku najdete videa pořízená z provozu na kolejišti našeho KŽM v Hobby centru 4 v období let 2018 až 2024.

Poslední video od Olivera Krčmy & spol. se sestřihem událostí za roky 2022 až 2024:
https://youtu.be/vh23PG1gyr0?si=goWlN4FVLf6TdngO

Předvánoční setkání proběhlo 15.12 a 16.12.2023.
Úplnou reportáž ze setkání najdete ve složce "Akce - uskutečněné".
Ze setkání se nám podařilo pořídit toto krátké video (autor p. Ivan Čermák):
https://youtu.be/NWf4oYgdQn8

Jarní provozní setkání proběhlo 20.5. a 21.5.2023.
Úplnou reportáž ze setkání najdete ve složce "Akce - uskutečněné".
Ze setkání se nám podařilo pořídit toto krátké video (autor p. Ivan Čermák):
https://youtu.be/mqPGoRJxXFo

Předvánoční provozní setkání proběhlo 17.12. a 18.12.2022.
Úplnou reportáž ze setkání najdete ve složce "Akce - uskutečněné".
Ze setkání bylo natočeno toto krátké video (autor p. Ivan Čermák):
https://youtu.be/rc9QEZXyIzQ

V březnu 2018 jsme s naším bývalým kolegou vedoucím Vítkem Kozohorským natočili toto video (autor p. Vít Kozohorský):
https://www.youtube.com/watch?v=r5sW9h7kKBQ