Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Návrhy elektronických obvodů a plošných spojů

Jako elektroinženýr jsem pro náš KŽM navrhnul ředu užitečných elektronických obvodů. Problém byl ovšem s návrhem plošných spojů. Zpočátku jsem spolupracoval se Štěpánem Huškem (členem klubu Zababov), který navrhoval plošné spoje pomocí softwaru Formica. Ale potom, co se odstěhoval z Prahy a co se oženil, spolupráce ustala. Nakonec jsme se dohodli se Zdeňkem Valterem, který začal navrhovat moderní dvouvrstvé plošné spoje pomocí softwaru Eagle. Plošné spoje nyní necháváme vyrábět v Číně a tato výroba vychází i s dopravou levněji než v České republice.

Celkem jsem navrhnul následující elektronické obvody:

- Obvody napájení zbazpečovacího zařízení ve stanici Světlá
- Obvod indikace zkratu napájení DCC
- Úprava obvodu SPAX (zesilovače signálu DCC)
- Obvod spínání napájení kolejové spojky s překřížením
- Automatický přepíač polarity točny (od polohy mostu)
- Stabilizovaný zdroj pro depo
- Obvod pro ovládání výhybek Želva spínáním proti zemi s DC/DC měniči
- Obvody detekce obsazení koleje s DC/DC měniči
- Diodová sčítačka pro ovládání výhybek ze dvou míst
- Stavědla pro náhradní ovládání výhybek ve stanici Světlá
- Malý obvod pro odpory LED v návěstidlech
- Stabilizované zdroje s DC/DC měniči pro napájení osvětlovacích LED v kolejišti
- a řadu dalších pomocných desek pro konektory a pájení kolejových obvodů

Všechny tyto obvody jsem navrhnul pro použití v našem KŽM a využil návrhů desek plošných spojů od Štěpána Huška a v poslední době od Zdeňka Valtera.

©A.T. - 2.5.2023