Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

555.1 - Němka

V meziválečném Německu probíhal program vývoje a výroby tzv. jednotných lokomotiv s cílem sjednotit roztříštěný lokomotivní park. Jedním z typů jednotných lokomotiv byla i nákladní lokomotiva řady 50 (u ČSD po válce řada 555.1). Lokomotivy řady 50 měly uspořádání náprav 1'E, výkon 1200 kW, přetlak páry v kotli 16 barů, přehřívač, 2 válce, na rovině uvezla vlak 635 tun těžký rychlostí 80 km/h.

Výroba probíhala od roku 1937 až do války, kdy se přes přechodné provedení (řada 50ÜK) přešlo na řadu 52, pro kterou se řada 50 stala vzorem, viz samostatný článek na našem webu. I lokomotivy řady 50 se vyráběly v okupovaných zemích. Naše Škodovka vyrobila 140 lokomotiv řady 50 a 50ÜK.

Po druhé světové válce u nás zůstalo v poválečném chaosu na 40 lokomotiv řady 50 a 50ÜK. Stroje se postupně vracely železničním správám do zemí svého původu a také zprovozňovaly pro potřeby ČSD. V roce 1951 bylo u nás provozních 28 lokomotiv řady 555.1 (jak si tuto řadu ČSD označily) a další nepřeznačené stroje této řady. Po válce se tyto stroje postupně upravovaly podle zvyklostí ČSD, např. pístové čerpadlo se nahradilo injektorem na výfukovou páru, odpadl ohřívák napájecí vody, mazací lis a pojišťovací ventily byly nahrazeny typy používanými u ČSD, původní šoupátka typu Nicolai se nahradila šoupátky Trofimov, atd. Na tendru se dodělaly podélné boční otvory. Na těchto lokomotivách se testovaly ploché dyšny Giesl a dyšny Kylchap v roce 1958. Výsledkem těchto testů bylo to, že dyšna Giesl je pro tuto lokomotivní řadu úspornější a na některé lokomotivy byla namontována.

V létech 1959 a 1960 ČSD prodaly 20 těchto lokomotiv do Bulharska spolu se stroji 555.0. V roce 1967 se začalo s postupným vyřazováním zbytku těchto lokomotiv. V roce 1971 byly vyřazeny poslední dvě lokomotivy této řady: 555.124 a 555.108. Nezapomeňme, že to bylo v době, kdy už měly ČSD 510 podstatně modernějších lokomotiv řady 556.0.