Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

534.03 - Kremák

Lokomotivy řady 534.03 byly dodávány ihned po druhé světové válce pro doplnění parku náladních lokomotiv. Jako u rychlé poválečná konstrukce, kdy nebylo času nazbyt, se vycházelo ze zkušeností z dosavadní výroby: upravil se osvědčený pojezd z řady 524.13 a nový kotel z řady z poslední série 543.0 z války. První lokomotiva této řady byla předána ČSD ještě v roce 1945, což je vzhledem ke škodám, které vznikly rozbombardováním obou našich lokomotivek (Škoda Plzeň a ČKD Praha) americkými letci na konci války více než pozoruhodné.

Byly to opět robustní nákladní lokomotivy s uspořádáním náprav 1'E s nově konstruovaným vlečným tendrem řady 935.1, který se k těmto lokomotivám dodával z výroby. Kotel byl na svou dobu opět mohutný se třemi klenbovými trubkami, zlepšujícími cirkulaci vody ve skříňovém kotli, a velkotrubnatým přehřívačem. Hnací a spřažená kola měla průměr 1400 mm. Dvojčitý parní stroj měl vnitřní vstup páry. Trámcový rám lokomotivy byl zřejmě důvodem k samostatnému označení této řady od inventárního čísla 301. Indikovaný výkon lokomotivy byl 1330 kW. Tyto lokomotivy se vyráběly jak ve Škodovce, tak v ČKD v létech 1945 až 1947 v celkovém počtu 228 kusů. Od roku 1952 pak již dodávala Škodovka řadu 556.0 (Štokr).

Lokomotivy řady 534.03 dojezdily až s koncem parního provozu v Československu v začátku osmdesátých let. Bylo tomu tak mimo jiné i proto, že na kopcovitých tratích vyhovovaly lépe než řada 555.0, a také byly kratší, takže se vešly na menší točny vedlejších tratí.