Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

534.0 - Blafoun (Kremák)

Lokomotivy řady 534.0 začalo dodávat Škoda Plzeň v roce 1923 na základě objednávky ČSD. Šlo o první samostatně vyvinutý typ ve Škodovce, která byla za Rakouska největší zbrojovkou. Byly to robustní nákladní lokomotivy s uspořádáním náprav 1'E s vlečným tendrem řady 818.0, který se k těmto lokomotivám dodával z výroby. Kotel byl na svou dobu mohutný s velkotrubnatým přehřívačem a měděným topeništěm. Hnací a spřažená kola měla průměr 1308 mm. Dvojčitý parní stroj měl vnitřní vstup páry. Výkon lokomotivy byl 1200 kW. Tyto lokomotivy se dobře osvědčily a vyráběly se i v dalších létech. A to dokonce i za okupace, naposledy v roce 1942, kdy říšské úřady uznaly, že jsou pro naše trati vhodnější, než válečná řada 52, tehdy vyráběná podle německých podkladů v celé Evropě, a dovolily výrobu série 21 kusů (10 pro ČMD a 11 pro železnice Slovenského štátu).

Tyto lokomotivy se v nákladní dopravě dobře osvědčila, i když po druhé světové válce po příchodu nových strojů (a to i 534.03) její význam postupně klesal, mimo jiné i kvůli relativně velké spotřebě paliva. Poslední stroje řady 534.0 dojezdily u ČSD v roce 1973.

Poválečná výroba této řady byla již konstrukčně poněkud pozměněná a proto o nich najdete více v následujícím článku.