Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

524.0 - Pětikolák

Nová řada 80 rakouských železnic (524.0 ČSD) vznikla v roce 1909 z předchozí řady 180 rakouských řad (523.0 ČSD) dosazením přehřívače páry potřebnými úpravami parního stroje. Teprve v roce 1911 však byly vyrobeny lokomotivy s dvojčitým parním strojem a přehřívačem typu Schmidt (80.900 a vyšší). A právě tyto stroje převzaly ČSD (celkem 84 ks). Lokomotivky v ČSR po válce pak pokračovaly ve výrobě až do roku 1922 (celkem 70 ks). Některé lokomotivy měly již 2 parní dómy spojené trubkou, jak bylo tehdy typické pro naše lokomotivy.

Po roce 1945 nastal u těchto lokomotiv ústup provozu na posun, kde byly výhodou jejich adhezní vlastnosti. V traťové službě je nahrazovaly postupně lokomotivy nových hospodárnějších řad (534.0 a 556.0). Poslední lokomotiva této řady 524.0144 byla vyřazena z provozu v roce 1971.