Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

498.1 - Albatros

Typická rychlíková lokomotivní řada ČSD vyrobená v padesátých létech (20. stol.) jako inovace řady 498.0. Nejmodernější parní lokomotiva ČSD. Uspořádání náprav 2'D1', výkon 1900 kW, adhezní hmotnost 74,4 t, velký moderní celosvařovaný kotel se vzdáleností trubkovnic 6000 mm, ocelové topeniště se dvěma varnými trubkami a jedním termosifonem, natřásací rošty Houlson, velkotrubnatý přehřívač, úsporný stupňovitý regulátor, dvojitá dyšna Kylchap, trojčitý parní stroj se šoupátky Trofimov, mechanický přikladač paliva. Maximální rychlost 120 km/h byla omezením spíše administrativním. Rychlostní rekord této lokomotivní řady na zkušebním okruhu ve Velimi činil 162 km/h.

Vyrobila Škoda Plzeň v létech 1954-1955 v počtu 15 ks. Šlo o vylepšení předchozí lokomotivní řady 498.0, která svými parametry překračovala předválečné konstrukce. Ale protože šlo již jen o malou sérii lokomotiv, použily se všechny tehdy moderní prvky z tehdy vyráběných lokomotiv, ale nevyvíjel se již ku příkladu nový pojezd apod., jak původně požadoval zadavatel. Lokomotivní řada 498.1 (spolu s řadou 556.0) dostala nové pětinápravové tendry s přikladačem paliva. Byly to pouze tyto dvě lokomotivní řady, které tyto velké tendry měly.

V provozu byly tyto lokomotivy nasazeny v depech Praha střed (8 ks) a Žilina. Později se vlivem elektrizace našich železnic tyto stroje postupně přesouvají směrem na východ, nejprve do Přerova a pak do Bratislavy, kde po roce 1970 již pro ně není práce a přesouvají se částečně do Plzně a Nových Zámků, kde vozí těžké expresy. V sedmdesátých létech postupně zaniká turnusová potřeba těchto lokomotiv. S rušením těchto strojů se však nepospíchá, teprve v roce 1980 tato lokomotivní řada oficiálně u ČSD zaniká.

Barevné řešení z výroby bylo obdobné jako u řady 498.0, jen modrá byla tmavší (tzv. švestková modrá). Proto se také používala přezdívka "Albatros", (případně "Albatros jednička") i pro tuto lokomotivní řadu.