Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

354.1 - Všudybylka

Typická lokomotiva našich vedlejších tratí. Uspořádání pojezdu 2'C'1, adhezní hmotnost 41 tun, výkon 830 kW. Vývoj této lokomotivní řady začal v Rakousku na základě požadavků rakouské jižní dráhy (Sud Bahn) jako vylepšení parametrů předchozích lokomotivních řad, zejména pak řady 229 (u nás 354.0). V podstatě šlo o celkové zvětšení lokomotivy, zvýšení objemu zásobníků na uhlí a vodu, zvětšení kotle, adhezní váhy a výkonu.

S ohledem na období vzniku, jde ještě o plně rakouskou konstrukci lokomotivy. Výroba probíhala v období let 1913 až 1941 různými lokomotivkami v Rakousku, po roce 1918 i v Československu (Škoda a ČKD). Po vzniku československa zdědily nově vzniklé ČSD jen 15 těchto strojů, ale vyráběly se u nás dál, nejprve podle původní dokumentace, později s různými úpravanmi. Typickým znakem našich lokomotiv z té doby, včetně všudybylky (a to včetně rekonstrukcí rakouských typů) i byly dva parní dómy spojené delší či kratší trubkou i další méně viditelné úpravy.

Celkem bylo od této řady vyrobeno 329 lokomotiv, z toho u nás 219 kusů. Českloslovenské dráhy tak měly za první republiky ve stavu 234 těchto lokomotiv, po druhé světové válce přibyly ještě dva další zavlečené stroje.

I když původní určení této lokomotivní řady v době jejího konstruování bylo zřejmě jiné, postupem doby řada 354.1 představovala u ČSD lokomotivy typické spíše pro provoz na vedlejších tratích, tím více pak po druhé světové válce. Rozšíření této lokomotivní řady postupně pokrývalo více či méně většinu sítě ČSD, proto se jim zřejmě dostalo přezdívky všudybylka. Nemám k tomu sice dostatečné podklady, ale skoro se mi chce tvrdit, že tato přezdívka se ujala až na sklonku nasazení této řady, protože některá dobová literatura (např. z šedesátých let) přezdívku všudybylka pro řadu 354.1 ještě nezná, a uvádí přezdívku vanovka.

V každém případě jde o jednu z typických lokomotiv našich drah, i když původní konstrukce je evidentně ještě rakouská.
Když se však podíváme na typové výkresy různých sérií této lokomotivní řady, zjistíme, že podle původní rakouské dokumentace byla u nás vlastně jen první řada 15 lokomotiv vyráběná v Rakousku a převzatá do stavu ČSD po roce 1918 (a pak také 2 stroje zavlečené k nám na konci druhé sv. války). Jinak se u našich výrobců uplatnily technické úpravy typické pro naši konstrukční školu. Dobře viditelné je přidání druhého parojemu a spojení obou parojemů trubkou.