Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16.12.2017 - Velké provozní vánoční setkání

Naši železniční modeláři pořádají setkání s provozem modelového kolejiště, v plánovaném termínu v sobotu 16.12.2017 od 10 do 17 hodin. Setkání proběhne v pracovně KŽM, v přízemí pavilonu A Hobby centra 4 (Praha 4, Bartákova 4/1200).
Spojení MHD: Metro C, Pankrác, Budějovická, nebo bus 193, stanice Krčský Hřbitov

Program:
10 - 13 hodin - provoz kolejiště - 1. skupina žáků
13 - 14 hodin - přestávka na oběd
14 - 17 hodin - provoz kolejiště - 2. skupina žáků

PŘEZUTÍ S SEBOU JE NUTNÉ!!!

Akce je určena přednostně pro žáky našeho KŽM. Přihlášky písemně na e-mail: ales.trdy@volny.cz,

Účast veřejnosti je možná jedině po předchozím telefonickém přihlášení. Tel.: 731 55 22 66
Vaši přihlášku podle možností kapacity našeho prostoru potvrdíme. Velikost našich prostorů je totiž omezená.

Letos bude nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bude dokončeno zaštěrkování kolejí. Bude také již částečně zaštěrkované lokomotivní depo, dále bude v provozu trať Světlá-Brod, jejíž první čtyři segmenty jsou již finálně vymodelované.

Připojená fotografie ukazuje provoz ve stanici Světlá. V poředí jsou dva náladní manipulační vlaky s parními lokomotivami 556.0 ČSD (Štokr). V pozadí je osobní vlak vedený lokomotivou T478.1 ČSD (Zamračená). Všechny staniční koleje jsou již zaštěrkované, jediné, na co se čeká, je dvojitá kolejová spojka s překřížením, která se v potřebné geometrii nevyrábí, takže si ji musíme zhotovit sami.

A.T. - 7.12.2017

...