Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

15.-18.07.2010 - Mezinárodní setkání FREMO H0 v Milevsku

Pod záštitou evropského klubu modulové železnice FREMO a českého klubu modulové železnice Zababov proběhlo ve sportovní hale v Milevsku ve dnech 15. až 18.08.2010 již tradiční mezinárodní provozní setkání modulové železnice, ve velikosti H0, které je v ČR (resp. v Milevsku) pořádáno každé dva roky. Do Milevska se letos sjeli železniční modeláři se svými staničními i traťovými moduly nejen z Česka, ale i z dalších evropských zemí: z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska.

Setkání bylo i přes organizační náročnost vydařené, celá plocha sportovní haly byla zaplněná staničními i traťovými moduly. Po jednom dnu tvrdé práce při výstavbě mechanické části modulového kolejiště a také všech provozních elektrických sítí (trakce s řízením DCC, telefonie mezi stanicemi, rozvod modelového času, a v neposlední řadě i bezpečné přívodní napájení 230V nebo interní propojení zabezpečovacích systémů jednotlivých stanic) se konečně rozjely první vlaky. Od pátku do neděle se tak provozoval model pomyslné železniční sítě na pomezí Polska, Československa, Maďarska a NDR v dobách, kdy pára ještě byla králem a jen zvolna byla nahrazována moderními trakcemi. Atmosféra setkání byla skvělá, trochu to kazily jen vysoké teploty, které byly trochu velké i na červenec. Venku až 37°C, uvnitř haly odpoledne nejspíše až přes 40°C. V sobotu pak přišlo naštěstí ochlazení s děštěm a tak bylo v hale o poznání příjemněji.

Náš KŽM se tohoto mezinárodního setkání účastnil s modelem nově postavené lokálkové stanice Ledeč, pravda, zatím jen ve hrubé stavbě (bez modelového dokončení), ale zato kompletně provozně funkční včetně jednoduchého ovládání a provizorních vjezdových návěsidel. Za náš KŽM se zúčastnili nejen jeho vedoucí, ale i někteří žáci, kteří do našeho KŽM docházejí během školního roku.
Hobby centrum 4 se tak prezentovalo nejen novým modelem železniční stanice, ale i několika šikovnými chlapci, kteří dobře zvládali náročný provoz strojvedoucích i výpravčích v prostředí mezinárodního setkání, dokonce včetně nutné potřeby konverzace v cizích jazycích. Nejvíce to byla univerzální angličtina, zvládali jsme i dorozumění ve směsi polštiny a češtiny, někteří starší dospělí šprechtili plynule Deutsch. Taje maďarštiny nám zůstaly utajeny i protentokrát. :) Jak už jsme napsali, byla atmosféra setkání výborná a velmi přátelská, a tak doufáme, že naši mladí svěřenci z našeho KŽM měli možnost si všimnout a možná i pochopit, že rozdílné národnosti ani jazyky nejsou při společném zájmu příliš velkou bariérou dorozumění. Některé situace mezinárodní konverzace byly ovšem dost humorné. Ale to už k akcím tohoto typu přeci patří.

Těší nás nejen to, že na setkání byla naše stanice (Ledeč ned Sázavou), ale i to, že tam byla i nově postavená stanice Kácov, která sice není naše, ale na které jsme se podíleli projektováním, zapůjčením výbavy pro stavbu (montážním rámem) i naším know-how pro stavbu stanice. Stavitelem a majitelem stanice je Vilda Pevný z klubu Zababov. Kácov je vlastně sesterskou stanicí naší Ledče. Nejenže je postavená stejnou technologií, ale je i ze stejné trati, kterou modelujeme my, takže v budoucnu počítáme i s nějakými společnými akcemi, a nasazením obou těchto stanic na jednom provozním rameni, tj. na modelu trati Čerčany - Světlá nad Sázavou. To všechno je v konceptu modulové železnice možné.