Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11. a 12.12.2021 předvánoční setkání s provozem kolejiště našeho KŽM

Vážení rodiče členové našeho KŽM,
oznamuji vám, že na sobotu 11.12. případně neděli 12.12.2021 připravujeme provozní setkání členů KŽM (železniční modeláři) s provozem celého modelového kolejiště. Více o našem kolejišti naleznete na tomto webu v oddílu Kronika a Fotogalerie.
Akce bude uskutečněna jen za předpokladu, že se do té doby nezpřísní opatření proti infekci Covid-19.

Pro naši plánovanou akci budou platit stejná hygienická omezení jako na kroužcích, viz dole v tomto článku. Omlouvám se, ale jedná se o nařízení vlády a ministerstva školství, která musíme dodržovat.

V provozu budou 3 stanice: žst. Světlá a žst. Ledeč v naší pracovně KŽM a žst. Brod v předsíni.

Setkání se uskuteční v maximálně 10- členných skupinách:
1. skupina - sobota 11.12. - od 10 do 13 hodin
2. skupina - sobota 11.12. - od 14 do 17 hodin
3. skupina - neděle 12.12. - od 10 do 13 hodin

Přihlášky - jedině písemně, viz příloha tohoto článku
Potřebujeme od vás písemné přihlášky s uvedením skupiny, do které budete chtít vašeho syna zařadit, viz příloha. Vyplněnou a podepsanou přihlášku nechť donesou chlapci na kroužek v příštím týdnu. V případě přeplnění některé ze skupin vašeho syna přesunu do volnější skupiny a oznámím vám to. Můžete se proto hlásit do více skupin, abych věděl, kam případný přesun provést.

Podmínky docházky na kroužky žel. modelářů
i na plánovanou akci na 11. a 12.12.2021
Upozorňuji, že ten kdo nedodrží podmínky docházky na zájmové kroužky bude počínaje 30.11.2021 z kroužku nebo z akce KŽM vykázán. Podmínky jste dostali e-mailem od vedoucího oddělení technických kroužků pana Vopálenského v pondělí 22.11.2021.
Zde jen stručně: vaše dítě musí odevzdat platný doklad (kopii dokladu):
- doklad o očkování proti Covid-19, nebo
- doklad o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin
- doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní
- čestné prohlášení o negativním výsledku testu ve škole
Tyto povinnosti se netýkají účastníků, kterým v den návštěvy ještě nebylo 12 let.
Pro podrobnosti viz mail od pana Vopálenského z 22.11.2021.

Omlouvám se vám za komplikace vyvolané nařízením vlády a ministerstva školství.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66
Pole pro přílohy