Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

03/2014 - Naše práce v březnu

V březnu jsme pokračovali v práci na krajině kolem tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč, které na našem modelu musím vést částečně v souběhu. O těchto pracích pojednává následující článek.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

V únoru jsme dodělali hrubou stavbu opěr mostů a tunelového portálu. Dále bude pokračovat příprava výroby zdiva, viz minulý záznam naší kroniky. V březnu jsme se přesunuli o dva segmenty kolejiště směrem ke stanici Světlá, tj. na velký obloukový traťový díl Tr2-01, kde bude několik propustků a kolem nich je zatím nedodělaná krajina.
Nejprve jsme si podrobně vyjasnili stavbu a provedení jednotlivých propustků. Od toho se odvinuly proporce a tvary krajiny v okolí propustků. Tím jsme měli také vymezené rozměry pro hrubou stavbu odstavné koleje 5b (pokračování staniční koleje 5 vedle trati směrem na Ledeč). Tato odstavná kolej bude provozně užitečná pro odstavení staniční zálohy pro zhlaví lokálky, proto dostala tato stavba nejvyšší prioritu.

Počátkem března jsme tedy pro kolej 5b postavili základ až po traťovou pláň s korkem a vzápětí jsme hned také položili tuto kolej v celé její délce od zhlaví ve Světlé až po šturc nad propustky. Při té příležitosti jsme také přilepili již dříve připravenou asi metrovou část koleje vlečky, čímž je vlečková kolej nyní již kompletně položené. Celková délka vlečky od zhlaví na okraj modulu je zhruba 3 metry. Pak následovalo vyměření, výroba a přilepení sololitových bočnic na boky kolejiště v této partii, abychom mohli dodělat hrubou stavbu krajiny z pěnového polystyrenu jako podklad pod zatravnění až do kraje kolejiště.

Dále mohla konečně začít stavba výše zmíněných propustků, a to pod dvoukolejnou tratí a pod vlečkovou kolejí. Propustky jsme zvolili dvoutrubkové, použili jsme trubky o světlosti 12 a 14 mm (což ve skutečnosti zhruba odpovídá světlosti 1000 a 1200 mm). Po nátěrech trubek (vevnitř) a zdiva (beton) jsme oba propustky vlepili na místo. Zatím máme takto vyrobený podklad krajiny kolem vlečkové koleje, a budeme pokračovat dále do středu tohoto traťového dílu.
Třetí propustek bude pod lokálkou. Ten je trochu vyšší, volili jsme kamenný deskový. Ten je zatím ve fázi přípravy výroby.

V březnu také proběhla dvě provozní setkání v Modleticích, na které jsme na obě jeli s našimi staršími žáky (8.3. a 22.3.2014), viz naše záznamy v oddílu Akce - uskutečněné. I když jsme tím ztratili dva víkendy pro práci na kolejišti, rádi jsme se zúčastnili. Myslím, že to stálo za to a že si naši kluci ježdění užili.

A.T. 30.03.2014