Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

02/2014 - Co nového v únoru

V únoru jsme opět pokračovali ve výstavbě klubového kolejiště a dále jsme věnovali přípravě nového kola různých modelářských prací pro žáky v kroužcích v druhém pololetí. Dále pojednáme o našich pracích na našem klubovém kolejišti, převážně na traťovém dílu Tr2-03 se dvěma mosty a tunelem.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Železobetonový most z prefabrikovaných nosníků
Na přelomu ledna a února jsme se opět po delší době vrátili k modelování krajiny na klubovém kolejišti, konkrétně ke složitému traťovému dílu Tr2-03 s mosty a tunelem. Nyní jsme se soustředili na most na dvoukolejné trati. Model bude znázorňovat most ze železobetonových prefabrikovaných nosníků délky 22 metrů. Tato koncepce mostu s malou konstrukční výškou nosníků umožní zachovat dostatečnou světlou výškou prostoru pod mostem.
Po přesném vyměřování jsme vyrobili potřebné přířezy z latí a vlepili je na místo budoucích opěr mostu. Směr trati není vůči údolí potoka úplně kolmo, takže opěry vycházejí vůči břehům šikmo. Proto některé části opěr nejsou pravoúhlé. Dále jsme si vyrobili přířez z MDF desky tloušťky 12 mm, která znázorní spřažené železobetonové nosníky výšky 1 metr. Zatím jsme provedli nátěry proti vlhkosti a přilepili papírové pásky znázorňující boční profil mostu. O dalším postupu prací budeme informovat.
Dále připravujeme koleje pro položení na dvoukolejku až k tomuto mostu.

Další modelářské práce na stavbách a krajině
Další prací na krajině je dokončení mostních opěr pro příhradový most na lokálce a příprava jejich povrchu pod modelové zdivo. Mostní opěry jsou z různého materiálu. Pravá opěra je tvořená skeletem z laťovky, zatímco levá navazuje na traťové těleso z bloku pěnového polystyrenu. Vlastní podpora mostu (krajní stojina) je u obou opěr z laťovky.
Nyní jsme tedy provedli rozměrové, tvarové i materiálové sjednocení obou mostních opěr. Obě opěry navazují na trať v oblouku (R2500mm, R3000 mm). Boky opěr děláme z tenké překližky, aby šla mírně ohnout. Tím připravujeme obě opěry pro nalepení kamenného zdiva.
Spolu s těmito pracemi připravujeme i tunelový portál na dvoukolejné trati. Podklad portálu je z osmnáctimilimetrové laťovky. Otvor tunelu jsme vyměřili a vyřezali už před časem, nyní jsme upravili boční dosedací plochy přířezu pro vlepení portálu k boku opěrného zdiva a okraji traťového dílu. Tyto plochy jsou šikmé, takže jsme museli důkladně a přesně měřit a opatrně obrábět (naštěstí máme k dispozici kolmou brusku). Všechny tyto zde uvedené práce na základech krajiny spolu úzce souvisejí, protože jmenované traťové stavby leží na jednom dílu kolejiště bezprostředně vedle sebe.

Dále také připravujeme vhodné materiály pro zdivo na opěry mostů a portál tunelu. Jde o vhodnou volbu i z hlediska mechanické odolnosti, zejména proti otěru u hran, což je v těchto místech kolejiště obzvláště potřebné. Proto hledáme i nové materiály a postupy např. vrstvený karton řezaný (resp. gravírovaný) ručně nebo laserem, speciální tvrdá sádra s vlastnostmi podobnými keramice plus vhodné licí formy, případně alespoň stavební tvrdý (ale ne křehký) sádrový tmel, to vše v kombinaci s klasickými materiály tj. běžná litá sádra, nebo běžné výlisky zdiva z pěnového polystyrenu, které jsou výhodné z hlediska ceny. Je to hledání optimálních materiálů a postupů a to z hlediska ceny, odolnosti a v neposlední řadě i snadné a opakovatelné realizovatelnosti. Podobné hledání optimálních materiálů a postupů nás samozřejmě provází i u jiných prací.

A.T. 02.03.2014